loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Can Lộc (71)
 • Nghi Xuân (70)
 • Thạch Hà (70)
 • Hồng Lĩnh (35)
Drop-off point
 • Vinh (109)
 • Diễn Châu (96)
 • Nghi Lộc (48)
 • Quỳnh Lưu (24)
 • Hoàng Mai (20)
 • Nghĩa Đàn (8)
 • Thái Hòa (4)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Can Loc - Ha Tinh to Vinh - Nghe An

: 40 trips
Sort by:
Trần Châu
Ghế ngồi 16 chỗ
09:00
• Ha Tinh Offical
1h30m
10:30
• Vinh Airport
Not has official fare
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:35
• Can Loc Office
0h25m
15:00
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 13 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
08:25
• Can Loc Office
0h25m
08:50
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
22:05
• Can Loc Office
1h5m
23:10
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - V.02 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:00
• Can Loc Office
0h25m
22:25
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 29 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
15:35
• Can Loc Office
0h55m
16:30
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 37 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:55
• Can Loc Office
0h25m
22:20
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 20 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• Can Loc Office
0h25m
22:30
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 38 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 20 chỗ
22:05
• Can Loc Office
0h25m
22:30
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - V.02 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
10:25
• Can Loc Office
1h5m
11:30
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 08 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
07:25
• Can Loc Office
1h15m
08:40
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 10 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
22:05
• Can Loc Office
0h55m
23:00
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 38 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
09:35
• Can Loc Office
1h15m
10:50
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 18 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:55
• Can Loc Office
1h15m
23:10
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Gia Lam - 20 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
15:35
• Can Loc Office
0h25m
16:00
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 37 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:00
• Can Loc Office
0h25m
22:25
• Ben Thuy 1 Bridge
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 12 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
22:00
• Can Loc Office
1h
23:00
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 12 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:35
• Can Loc Office
1h5m
15:40
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 13 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
08:25
• Can Loc Office
1h15m
09:40
• Quan Banh Office
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Yen Nghia - 17 trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:35
• Can Loc Office
0h55m
15:30
• Vinh West Bus Station
Not has official fare
*Belongs to --:-- 23-01-2022 Ha Tinh - Nuoc Ngam - 13 trip