loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Can Tho to Rach Gia - Kien Giang

: 20 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
03:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
05:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
04:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
06:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
07:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
06:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
08:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
09:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
08:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
10:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
10:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
12:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
13:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
12:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
14:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
15:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
14:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
16:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
17:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
17:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
19:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Vũ Linh limousine
Instant booking
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
18:00
• Văn Phòng Công ty Vũ Linh
2h30m
20:30
• Bến xe Rạch Sỏi
Quân Bưu
Quân Bưu
Ghế ngồi 29 chỗ
07:00
• Cần Thơ
3h
10:00
• Rạch Giá
*Belongs to 07:00 06-03-2023 Can Tho - Ha Tien trip
Quân Bưu
Quân Bưu
Giường nằm 41 chỗ
08:30
• Cần Thơ
3h
11:30
• Rạch Giá
*Belongs to 08:30 06-03-2023 Can Tho - Ha Tien trip
Quân Bưu
Quân Bưu
Giường nằm 41 chỗ
11:30
• Cần Thơ
3h
14:30
• Rạch Giá
*Belongs to 11:30 06-03-2023 Can Tho - Ha Tien trip
Quân Bưu
Quân Bưu
Ghế ngồi 29 chỗ
14:00
• Cần Thơ
3h
17:00
• Rạch Giá
*Belongs to 14:00 06-03-2023 Can Tho - Ha Tien trip
Quân Bưu
Quân Bưu
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• Cần Thơ
3h
19:00
• Rạch Giá
*Belongs to 16:00 06-03-2023 Can Tho - Ha Tien trip
Hoàng Minh
Hoàng Minh
Giường nằm 41 chỗ
01:00
• Bến xe Lộ Tẻ
2h
03:00
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang