loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Cao Bang to Bac Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Cao Bang to Bac Giang

: 12 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
10h
17:30
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 07:30 09-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:45
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
7h15m
15:00
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 07:45 09-02-2023 BX Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Cao Bằng cũ
7h
15:00
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 07:45 09-02-2023 BX Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h15m
17:30
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 07:30 09-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Bến xe Cao Bằng cũ
8h
17:30
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 07:30 09-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
10h
04:30
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h15m
04:30
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Cao Bằng cũ
8h
04:30
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• Bến xe Cao Bằng cũ
7h
03:45
• Khu công nghiệp Bắc Giang
*Belongs to 20:30 09-02-2023 BX Cao Bang - Bac Ninh trip
Tuấn MInh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
18:30
• Bến xe Trùng Khánh
3h
21:30
• BigC Bắc Giang
Tuấn MInh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
19:00
• Chi cục thuế Đông Khê
2h30m
21:30
• BigC Bắc Giang
Tuấn Minh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Bến xe mới Cao Bằng
3h
22:30
• BigC Bắc Giang
Tuấn Minh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
20:00
• Chi cục thuế Đông Khê
2h30m
22:30
• BigC Bắc Giang