loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Cao Bang to Bac Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Cao Bang to Bac Ninh

: 33 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 03/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
9h30m
16:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
11h
18:30
• Bến xe Bắc Ninh
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
10h30m
18:00
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:45
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
7h45m
15:30
• Bến xe Bắc Ninh
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:45
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
8h45m
16:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:45
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h
16:45
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h45m
18:00
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
10h15m
18:30
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• Công An huyện Phục Hòa
8h15m
16:45
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:30
• Công An huyện Phục Hòa
8h
16:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Bến xe Cao Bằng cũ
9h
18:30
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
09:30
• Bến xe Cao Bằng cũ
8h30m
18:00
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
9h30m
03:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 18:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
11h
05:30
• Bến xe Bắc Ninh
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Ngân Hàng Agribank Trùng Khánh
10h30m
05:00
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 18:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
8h45m
03:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 18:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h
03:45
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 18:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h45m
05:00
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 18:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
10h15m
05:30
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 18:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Công An huyện Phục Hòa
8h15m
03:45
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 18:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Công An huyện Phục Hòa
8h
03:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 18:00 08-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến Xe Khách Liên Tỉnh TP Cao Bằng
7h45m
04:15
• Bến xe Bắc Ninh
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Cao Bằng cũ
8h30m
05:00
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 18:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Cao Bằng cũ
9h
05:30
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 18:30 08-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• Bến xe Cao Bằng cũ
7h30m
04:15
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 20:30 08-02-2023 BX Cao Bang - Bac Ninh trip
Tuấn MInh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
18:30
• Bến xe Trùng Khánh
3h30m
22:00
• Cầu Đại Phúc
Tuấn MInh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
19:00
• Chi cục thuế Đông Khê
3h
22:00
• Cầu Đại Phúc
Tuấn Minh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Bến xe mới Cao Bằng
3h30m
23:00
• Cầu Đại Phúc
Tuấn Minh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
20:00
• Chi cục thuế Đông Khê
3h
23:00
• Cầu Đại Phúc
Tuấn Minh (Cao Bằng)
Giường nằm 42 chỗ
20:15
• Bến xe mới Cao Bằng
4h
00:15
• Cầu Đại Phúc