loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Gia Lai to Binh Duong > Bus ticket from Chu Puh to Binh Duong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Chu Puh - Gia Lai to Binh Duong

: 17 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Chu Puh
8h30m
14:00
• Cong Xanh Junction
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• 110 Bridge
7h45m
13:15
• Phu Giao District
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Chu Puh
10h
15:30
• N3 Tân Ba
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• 110 Bridge
9h
14:30
• Tram Tan Uyen
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Chu Puh
9h30m
15:00
• Hoi Nghia Fourway Crossroad
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Chu Puh
7h45m
13:15
• Phu Giao District
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• 110 Bridge
9h30m
15:00
• Hoi Nghia Fourway Crossroad
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• 110 Bridge
8h30m
14:00
• Cong Xanh Junction
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• 110 Bridge
10h
15:30
• N3 Tân Ba
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Tân Niên
Tân Niên
Giường nằm 40 chỗ
05:30
• Chu Puh
9h
14:30
• Tram Tan Uyen
*Belongs to 05:00 13-02-2023 BX Duc Long - BX Vung Tau trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Kính Diên Hồng
Giường nằm 44 chỗ
18:45
• Chợ Phú Nhơn
9h10m
03:55
• AEON MALL Bình Dương
*Belongs to 17:30 13-02-2023 Gia Lai - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
Kính Diên Hồng
Kính Diên Hồng
Limousine giường nằm 34 chỗ
19:15
• Chợ Phú Nhơn
9h10m
04:25
• AEON MALL Bình Dương
*Belongs to 18:00 13-02-2023 Gia Lai - Ho Chi Minh trip
No prepayment required
An Phát
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:33
• Chu Puh
9h2m
04:35
• Phu Giao District
*Belongs to 15:30 13-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
An Phát
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:33
• Chu Puh
10h7m
05:40
• Tan Uyen District
*Belongs to 15:30 13-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
An Phát
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:33
• Chu Puh
8h37m
04:10
• Bình Dương
*Belongs to 15:30 13-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
An Phát
An Phát
Limousine 34 phòng VIP
19:33
• Chu Puh
9h22m
04:55
• Cổng Xanh Bình Dương
*Belongs to 15:30 13-02-2023 Kbang - Ben xe Mien Dong Moi trip
No prepayment required
Quốc Phát
Quốc Phát
Limousine 34 giường
18:00
• Phú Nhơn QL14
9h20m
03:20
• AEON MAll Bình Dương Canary