loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Da Nang to Gia Lai
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Da Nang to Gia Lai

: 56 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 30/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
07:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h50m
16:20
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Quý Thảo (Bình Định)
Instant booking
Quý Thảo (Bình Định)
Giường nằm 40 chỗ
16:45
• Bến xe Trung tâm Đà Nẵng
9h10m
01:55
• Thị trấn Chư Sê
*Belongs to 16:45 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
Quý Thảo (Bình Định)
Instant booking
Quý Thảo (Bình Định)
Giường nằm 40 chỗ
16:45
• Bến xe Trung tâm Đà Nẵng
6h35m
23:20
• Chợ An Khê
*Belongs to 16:45 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
Quý Thảo (Bình Định)
Instant booking
Quý Thảo (Bình Định)
Giường nằm 40 chỗ
16:45
• Bến xe Trung tâm Đà Nẵng
8h35m
01:20
• Bến Xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 16:45 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
Hải Vân (Buôn Ma Thuột)
Instant booking
Hải Vân (Buôn Ma Thuột)
Giường nằm 44 chỗ mới
17:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h50m
02:00
• Pleiku
*Belongs to 17:10 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
Hải Vân (Buôn Ma Thuột)
Instant booking
Hải Vân (Buôn Ma Thuột)
Giường nằm 44 chỗ mới
17:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h30m
02:40
• Chư Sê
*Belongs to 17:10 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
Hải Vân (Buôn Ma Thuột)
Instant booking
Hải Vân (Buôn Ma Thuột)
Giường nằm 44 chỗ mới
17:10
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
10h15m
03:25
• Gia Le
*Belongs to 17:10 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
Mai Linh (Đà Nẵng)
Instant booking
Mai Linh (Đà Nẵng)
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h10m
03:10
• Chư Sê
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
No prepayment required
Mai Linh (Đà Nẵng)
Instant booking
Mai Linh (Đà Nẵng)
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h40m
02:40
• Dọc Đường Lê Duẩn - Pleiku
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
No prepayment required
Mai Linh (Đà Nẵng)
Instant booking
Mai Linh (Đà Nẵng)
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h30m
03:30
• Chợ Phú Nhơn
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
No prepayment required
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột)
Instant booking
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột)
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h40m
02:40
• Dọc Đường Lê Duẩn - Pleiku
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
No prepayment required
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột)
Instant booking
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột)
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h30m
03:30
• Chợ Phú Nhơn - Dọc QL 14
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
No prepayment required
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột)
Instant booking
Cao Nguyên (Buôn Ma Thuột)
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
9h10m
03:10
• Chư Sê - Dọc QL14
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Da Nang - Buon Ma Thuot trip
No prepayment required
Anh Vũ (Gia Lai)
Instant booking
Anh Vũ (Gia Lai)
Giường nằm 36 chỗ
18:16
• Bến xe Đà Nẵng
10h
04:16
• Bến xe Đức Cơ
Anh Vũ (Gia Lai)
Instant booking
Anh Vũ (Gia Lai)
Giường nằm 36 chỗ
18:16
• Bến xe Đà Nẵng
7h
01:16
• An Khê
*Belongs to 18:16 04-02-2023 Dà Nãng - Gia Lai trip
Anh Vũ (Gia Lai)
Instant booking
Anh Vũ (Gia Lai)
Giường nằm 36 chỗ
18:16
• Bến xe Đà Nẵng
9h
03:16
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:16 04-02-2023 Dà Nãng - Gia Lai trip
Anh Vũ (Gia Lai)
Instant booking
Anh Vũ (Gia Lai)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:45
• Bến xe Đà Nẵng
10h
04:45
• Bến xe Đức Cơ
Anh Vũ (Gia Lai)
Instant booking
Anh Vũ (Gia Lai)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:45
• Bến xe Đà Nẵng
9h
03:45
• Bến xe Đức Long Gia Lai
*Belongs to 18:45 04-02-2023 Dà Nãng - Gia Lai trip
Anh Vũ (Gia Lai)
Instant booking
Anh Vũ (Gia Lai)
Limousine giường nằm 34 chỗ
18:45
• Bến xe Đà Nẵng
7h
01:45
• An Khê
*Belongs to 18:45 04-02-2023 Dà Nãng - Gia Lai trip
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Limousine 34 giường
18:59
• Đà Nẵng (dọc QL1A)
10h50m
05:49
• Gia Lai
*Belongs to 17:29 04-02-2023 Hue - Chu Se trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Limousine 34 giường
18:59
• Đà Nẵng (dọc QL1A)
11h30m
06:29
• Bến xe Chư Sê
*Belongs to 17:29 04-02-2023 Hue - Chu Se trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Đà Nẵng (dọc QL1A)
11h30m
06:30
• Bến xe Chư Sê
*Belongs to 17:30 04-02-2023 Hue - Chu Se trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Đà Nẵng (dọc QL1A)
10h50m
05:50
• Gia Lai
*Belongs to 17:30 04-02-2023 Hue - Chu Se trip
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h50m
04:05
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Limousine 34 giường
20:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h50m
04:50
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Limousine 34 giường
20:30
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h50m
05:20
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Limousine 22 giường
21:00
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h50m
05:50
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
21:01
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h50m
05:51
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Thuận Tiến
Instant booking
Thuận Tiến
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• Bến xe trung tâm Đà Nẵng
8h50m
06:05
• Bến xe Đức Long Gia Lai
No prepayment required
Thành Danh
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Bến xe Trung Tâm Đà Nẵng
9h10m
01:10
• Đắk Đoa (Dọc QL19)