loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dong Hoi - Quang Binh to Ha Noi

: 63 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thuận Hiền
Instant booking
Thuận Hiền
Giường nằm 36 chỗ (Có WC)
19:00
• VP Quảng Bình
10h30m
05:30
• VP Hà Nội
No prepayment required
Thuận Hiền
Instant booking
Thuận Hiền
Giường nằm 36 chỗ (Có WC)
19:00
• VP Quảng Bình
10h
05:00
• 46 Kim Đồng
*Belongs to 19:00 08-04-2023 Quang Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Instant booking
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
19:00
• Thành phố Đồng Hới
10h
05:00
• Bến xe Yên Nghĩa
*Belongs to 15:30 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Instant booking
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
19:00
• Thành phố Đồng Hới
9h
04:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 15:30 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Instant booking
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
19:30
• Thành phố Đồng Hới
10h
05:30
• Bến xe Yên Nghĩa
*Belongs to 16:00 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Instant booking
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
19:30
• Thành phố Đồng Hới
9h
04:30
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 16:00 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
20:30
• 27 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới
10h15m
06:45
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 17:00 08-04-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Sâm Hương
Instant booking
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
21:30
• Quảng Bình (Dọc quốc lộ)
9h
06:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 18:30 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Limousine 32 giường phòng
21:30
• 27 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới
10h15m
07:45
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 18:00 08-04-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Dương Vũ
Instant booking
Dương Vũ
Giường nằm 46 chỗ
22:45
• Quảng Bình (Dọc QL)
7h55m
06:40
• Cây xăng Mai Dịch 1
*Belongs to 17:15 08-04-2023 Da Nang - Ha Noi - Son Tay trip
No prepayment required
Dương Vũ
Instant booking
Dương Vũ
Giường nằm 46 chỗ
22:45
• Quảng Bình (Dọc QL)
8h55m
07:40
• Bến xe Sơn Tây
*Belongs to 17:15 08-04-2023 Da Nang - Ha Noi - Son Tay trip
No prepayment required
Thiên Trung
Thiên Trung
Giường nằm 42 chỗ
07:05
• Quảng Bình
9h10m
16:15
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 12:30 07-04-2023 Dak Nong - Ha Noi trip
Thiên Trung
Thiên Trung
Limousine 34 giường
07:06
• Quảng Bình
9h10m
16:16
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 12:31 07-04-2023 Dak Nong - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
19:20
• VP Đồng Hới
11h15m
06:35
• VP Mỹ Đình
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
19:20
• VP Đồng Hới
10h45m
06:05
• VP Trần Khát Chân
*Belongs to 19:20 08-04-2023 Quang Binh (Dong Hoi) - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
19:30
• VP Đồng Hới
11h15m
06:45
• VP Mỹ Đình
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
19:30
• VP Đồng Hới
10h45m
06:15
• VP Trần Khát Chân
*Belongs to 19:30 08-04-2023 Quang Binh (Dong Hoi) - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
19:50
• VP Đồng Hới
11h15m
07:05
• VP Mỹ Đình
Hưng Long
Hưng Long
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
19:50
• VP Đồng Hới
10h45m
06:35
• VP Trần Khát Chân
*Belongs to 19:50 08-04-2023 Quang Binh (Dong Hoi) - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
20:00
• VP Đồng Hới
11h15m
07:15
• VP Mỹ Đình
Hưng Long
Hưng Long
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
20:00
• VP Đồng Hới
10h45m
06:45
• VP Trần Khát Chân
*Belongs to 20:00 08-04-2023 Quang Binh (Dong Hoi) - Ha Noi trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h
05:10
• VP Giải Phóng
*Belongs to 16:30 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:10
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h30m
05:40
• VP Trần Vỹ
*Belongs to 16:30 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
20:15
• VP Đồng Hới
10h15m
06:30
• VP Mỹ Đình
*Belongs to 19:15 08-04-2023 Quang Binh (Le Thuy) - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
20:30
• VP Đồng Hới
10h15m
06:45
• VP Mỹ Đình
*Belongs to 19:30 08-04-2023 Quang Binh (Le Thuy) - Ha Noi trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h30m
06:10
• VP Trần Vỹ
*Belongs to 17:00 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
20:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
9h
05:40
• VP Giải Phóng
*Belongs to 17:00 08-04-2023 Hue - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
20:45
• VP Đồng Hới
10h15m
07:00
• VP Mỹ Đình
*Belongs to 19:45 08-04-2023 Quang Binh (Le Thuy) - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
22:50
• VP Đồng Hới
11h15m
10:05
• VP Mỹ Đình
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
22:50
• VP Đồng Hới
10h45m
09:35
• VP Trần Khát Chân
*Belongs to 22:50 08-04-2023 Quang Binh (Dong Hoi) - Ha Noi trip