loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Nai to Binh Thuan > Bus ticket from Dong Nai to Phan Thiet
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dong Nai to Phan Thiet - Binh Thuan

: 81 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 28/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:30
• Công viên Tam Hiệp
3h50m
11:20
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 06:30 04-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
07:40
• KCN Amata
3h40m
11:20
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 06:30 04-02-2023 An Suong - Nha Trang trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
07:45
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
11:30
• VP Phan Thiết
*Belongs to 07:30 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
08:30
• Công viên Tam Hiệp
5h
13:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 07:00 04-02-2023 Binh Duong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
08:45
• KCN Amata
4h45m
13:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 07:00 04-02-2023 Binh Duong - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:20
• Công viên Tam Hiệp
3h20m
12:40
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 08:15 04-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
09:25
• KCN Amata
3h15m
12:40
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 08:15 04-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
09:45
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
13:30
• VP Phan Thiết
*Belongs to 09:30 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
10:45
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
14:30
• VP Phan Thiết
*Belongs to 10:30 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 24 Phòng
11:00
• Đồng Nai
3h
14:00
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 10:00 04-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (Vip24) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
11:10
• Công viên Tam Hiệp
5h5m
16:15
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 09:30 04-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:15
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
15:00
• VP Phan Thiết
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine 32 Phòng
11:15
• Đồng Nai
3h15m
14:30
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 10:00 04-02-2023 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
11:15
• KCN Amata
5h
16:15
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 09:30 04-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:50
• Công viên Tam Hiệp
3h20m
15:10
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 10:45 04-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
11:55
• KCN Amata
3h15m
15:10
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 10:45 04-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Hoàng Anh
Instant booking
Hoàng Anh
Giường nằm 41 chỗ
12:00
• Thành phố Biên Hòa
4h
16:00
• Vòng xoay Bến Lội
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Ho Chi Minh - Phan Rang trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Limousine giường phòng 22 chỗ
12:45
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
16:30
• VP Phan Thiết
*Belongs to 12:30 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
13:15
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
17:00
• VP Phan Thiết
*Belongs to 13:00 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:40
• Công viên Tam Hiệp
5h5m
18:45
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 12:00 04-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
13:45
• KCN Amata
5h
18:45
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 12:00 04-02-2023 Ben xe Mien Dong (cu) - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
14:05
• Công viên Tam Hiệp
3h20m
17:25
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 13:00 04-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
14:10
• KCN Amata
3h15m
17:25
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 13:00 04-02-2023 Ho Chi Minh - Nha Trang trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
14:45
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
18:30
• VP Phan Thiết
*Belongs to 14:30 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 36 chỗ
16:15
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
20:00
• VP Phan Thiết
*Belongs to 16:00 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
17:00
• Đồng Nai
3h
20:00
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 16:00 04-02-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
17:30
• Đồng Nai
3h
20:30
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 16:30 04-02-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
17:31
• Đồng Nai
3h
20:31
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 16:31 04-02-2023 Sai Gon - Binh Dinh trip
Minh Nghĩa
Instant booking
Minh Nghĩa
Giường nằm 41 chỗ
18:15
• vòng xoay Cổng 11 QL51
3h45m
22:00
• VP Phan Thiết
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Sai Gon - Phan Ri trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
20:10
• Công viên Tam Hiệp
3h50m
00:00
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 18:00 04-02-2023 Long An - Van Gia trip