loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Dong Thap to Dong Thap > Bus ticket from Dong Thap to Tp.Cao Lanh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
You can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickup
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Lấp Vò (70)
 • Châu Thành (50)
 • Cái Bè (40)
 • Sa Đéc (34)
 • Chợ Mới (30)
 • Vĩnh Long (30)
 • Thị xã Cai Lậy (10)
Drop-off point
 • Thành phố Cao Lãnh (14)
Types of seat
Rating
& up (14)

Find the cheapest bus tickets from Dong Thap to Tp.Cao Lanh - Dong Thap

: 14 trips
Sort by:
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
12:30
• Sa Đéc
0h30m
13:00
• Cao Lãnh
170,000VND
*Belongs to 09:00 09-02-2023 Binh Duong - Nui Sap trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Sa Đéc
0h30m
23:00
• Cao Lãnh
170,000VND
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Binh Duong - Nui Sap trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
22:00
• Sa Đéc
0h30m
22:30
• Cao Lãnh
160,000VND
*Belongs to 19:00 09-02-2023 Sai Gon - Oc Eo trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Sa Đéc
0h30m
23:30
• Cao Lãnh
160,000VND
*Belongs to 20:00 09-02-2023 Sai Gon - Tri Ton trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Sa Đéc
0h30m
16:30
• Cao Lãnh
160,000VND
*Belongs to 13:00 09-02-2023 Sai Gon - Oc Eo trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Sa Đéc
0h30m
13:30
• Cao Lãnh
160,000VND
*Belongs to 10:00 09-02-2023 Sai Gon - Tri Ton trip
No prepayment required
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
03:30
• Sa Đéc
0h30m
04:00
• Cao Lãnh
120,000VND
*Belongs to 00:30 09-02-2023 Sai Gon - Chau Doc trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Sa Đéc
0h30m
20:30
• Cao Lãnh
120,000VND
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Sai Gon - Chau Doc trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
01:30
• Sa Đéc
0h30m
02:00
• Cao Lãnh
120,000VND
*Belongs to 22:30 08-02-2023 Sai Gon - Chau Doc trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
05:00
• Sa Đéc
0h30m
05:30
• Cao Lãnh
120,000VND
*Belongs to 02:00 09-02-2023 Sai Gon - Chau Doc trip

Rate your ticket searching experiences

Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
16:00
• Sa Đéc
0h30m
16:30
• Cao Lãnh
110,000VND
*Belongs to 13:00 09-02-2023 Sai Gon - Tinh Bien trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Sa Đéc
0h30m
13:30
• Cao Lãnh
150,000VND
*Belongs to 08:30 09-02-2023 Binh Duong - Ha Tien trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
02:30
• Sa Đéc
0h30m
03:00
• Cao Lãnh
110,000VND
*Belongs to 23:30 08-02-2023 Sai Gon - Tinh Bien trip
Notice
Huệ Nghĩa
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• Sa Đéc
0h30m
14:30
• Cao Lãnh
110,000VND
*Belongs to 11:00 09-02-2023 Sai Gon - Tinh Bien trip