loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to > Bus ticket from Ha Noi to Nam Dan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Noi to Nam Dan - Vinh - Nghe An

: 44 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ (mới)
00:30
• Bến xe Nước Ngầm
12h5m
12:35
• Chợ Sáo
*Belongs to 22:30 06-02-2023 BX Gia Lam - Vinh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:20
• Mê Linh (Dọc QL)
5h30m
12:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 07:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:40
• Ngã tư Nội Bài
5h10m
12:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 07:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
4h40m
12:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 07:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:20
• Cổng C BX Nước Ngầm
4h30m
12:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 07:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
13:15
• Thăng Long Number One
7h10m
20:25
• Chợ Sáo
*Belongs to 12:30 07-02-2023 BX Son Tay - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
13:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
20:55
• Chợ Sáo
*Belongs to 13:20 07-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
13:30
• Bến xe Nước Ngầm
6h55m
20:25
• Chợ Sáo
*Belongs to 12:30 07-02-2023 BX Son Tay - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
15:20
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
22:55
• Chợ Sáo
*Belongs to 15:20 07-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:00
• Thăng Long Number One
8h45m
02:45
• Chợ Sáo
*Belongs to 16:30 07-02-2023 BX Son Tay - Vinh (T) trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
18:10
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
01:45
• Chợ Sáo
*Belongs to 18:10 07-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:15
• Bến xe Nước Ngầm
7h30m
02:45
• Chợ Sáo
*Belongs to 16:30 07-02-2023 BX Son Tay - Vinh (T) trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:20
• Mê Linh (Dọc QL)
5h30m
00:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 19:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:40
• Ngã tư Nội Bài
5h10m
00:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 19:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
4h40m
00:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 19:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:20
• Cổng C BX Nước Ngầm
4h30m
00:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 19:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
20:20
• Mê Linh (Dọc QL)
5h30m
01:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 20:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
20:40
• Ngã tư Nội Bài
5h10m
01:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 20:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
21:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
4h40m
01:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 20:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
21:15
• Thăng Long Number One
8h45m
06:00
• Chợ Sáo
*Belongs to 19:45 07-02-2023 BX Son Tay - Vinh (T) trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
21:20
• Cổng C BX Nước Ngầm
4h30m
01:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 20:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
22:30
• Bến xe Nước Ngầm
7h30m
06:00
• Chợ Sáo
*Belongs to 19:45 07-02-2023 BX Son Tay - Vinh (T) trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ (mới)
22:30
• Bến xe Gia Lâm
14h5m
12:35
• Chợ Sáo
*Belongs to 22:30 07-02-2023 BX Gia Lam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ (mới)
23:00
• Thăng Long Number One
13h35m
12:35
• Chợ Sáo
*Belongs to 22:30 07-02-2023 BX Gia Lam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
23:00
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
06:35
• Chợ Sáo
*Belongs to 23:00 07-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 32 chỗ
23:50
• Bến xe Nước Ngầm
7h35m
07:25
• Chợ Sáo
*Belongs to 23:50 07-02-2023 BX Nuoc Ngam - Vinh trip
No prepayment required
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:10
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
4h40m
12:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 07:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:20
• Mê Linh (Dọc QL)
5h30m
13:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 08:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:40
• Ngã tư Nội Bài
5h10m
13:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 08:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
09:10
• Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch
4h40m
13:50
• Bến xe Nam Đàn
*Belongs to 08:00 07-02-2023 Bac Ninh - Ha Noi - Nghe An trip