loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Quang Binh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ha Noi to Quang Binh

: 100 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 03/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Dương Vũ
Instant booking
Dương Vũ
Giường nằm 46 chỗ
16:00
• Bến xe Sơn Tây
12h45m
04:45
• Quảng Bình (Dọc QL)
*Belongs to 16:00 06-02-2023 Son Tay - Ha Noi - Da Nang trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
16:00
• Bến xe Yên Nghĩa
10h
02:00
• Thành phố Đồng Hới
*Belongs to 16:00 06-02-2023 Ha Noi - Hue trip
No prepayment required
Sâm Hương
Instant booking
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
17:00
• Bến xe Nước Ngầm
10h
03:00
• Quảng Bình (Dọc quốc lộ)
*Belongs to 17:00 06-02-2023 Ha Noi - Hue trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
17:00
• Văn phòng Hà Nội
9h
02:00
• Thành phố Đồng Hới
*Belongs to 16:00 06-02-2023 Ha Noi - Hue trip
No prepayment required
Dương Vũ
Instant booking
Dương Vũ
Giường nằm 46 chỗ
17:15
• Cây xăng Mai Dịch 1
11h30m
04:45
• Quảng Bình (Dọc QL)
*Belongs to 16:00 06-02-2023 Son Tay - Ha Noi - Da Nang trip
No prepayment required
Thủy Ngân
Instant booking
Thủy Ngân
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
17:30
• Văn phòng Mỹ Đình (66 Nguyễn Hoàng)
10h
03:30
• Quảng Bình
*Belongs to 17:30 06-02-2023 Ha Noi - Hue (My Dinh) trip
No prepayment required
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Bến xe Nước Ngầm
8h30m
02:30
• Áng Sơn
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Limousine 32 giường phòng
18:00
• Văn phòng Hà Nội
10h
04:00
• 27 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Ha Noi - Hue - Hoi An trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Limousine 32 giường phòng
18:00
• Văn phòng Hà Nội
9h30m
03:30
• Thiên Phú Hostel
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Ha Noi - Hue - Hoi An trip
No prepayment required
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
18:00
• Bến xe Nước Ngầm
8h
02:00
• Bến xe Đồng Hới
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Ha Noi - Quang Binh trip
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
8h30m
02:50
• Áng Sơn
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
8h
02:20
• Bến xe Đồng Hới
*Belongs to 18:20 06-02-2023 Ha Noi - Quang Binh trip
Thanh Sơn
Instant booking
Thanh Sơn
Giường nằm 46 chỗ
18:30
• Bến xe Giáp Bát
8h
02:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
No prepayment required
Kim Chi 265
Instant booking
Kim Chi 265
Limousine 34 Giường VIP
18:45
• Bến xe Nước Ngầm
5h30m
00:15
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 18:45 06-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Thuận Hiền
Instant booking
Thuận Hiền
Giường nằm 36 chỗ (Có WC)
19:00
• VP Hà Nội
8h30m
03:30
• VP Quảng Bình
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
19:00
• Văn phòng Hà Nội
9h30m
04:30
• Thiên Phú Hostel
*Belongs to 19:00 06-02-2023 Ha Noi - Hue - Hoi An trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
19:00
• Văn phòng Hà Nội
10h
05:00
• 27 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới
*Belongs to 19:00 06-02-2023 Ha Noi - Hue - Hoi An trip
No prepayment required
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
19:00
• Bến xe Nước Ngầm
9h
04:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:00 06-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Thuận Hiền
Instant booking
Thuận Hiền
Giường nằm 36 chỗ (Có WC)
19:30
• 46 Kim Đồng
8h
03:30
• VP Quảng Bình
*Belongs to 19:00 06-02-2023 Ha Noi - Quang Binh trip
No prepayment required
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường phòng 22 chỗ mới
19:30
• Bến xe Nước Ngầm
9h
04:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:30 06-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
19:35
• Bến xe Nước Ngầm
9h
04:35
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 19:35 06-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
11:30
• VP Mỹ Đình
10h20m
21:50
• VP Đồng Hới
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
11:30
• VP Mỹ Đình
9h10m
20:40
• Ba Đồn
*Belongs to 11:30 06-02-2023 Ha Noi (PH) - Quang Binh trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
11:30
• VP Mỹ Đình
9h50m
21:20
• Hoàn Lão
*Belongs to 11:30 06-02-2023 Ha Noi (PH) - Quang Binh trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
12:00
• VP Mỹ Đình
10h20m
22:20
• VP Đồng Hới
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
12:00
• VP Mỹ Đình
9h50m
21:50
• Hoàn Lão
*Belongs to 12:00 06-02-2023 Ha Noi (PH) - Quang Binh trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
12:00
• VP Mỹ Đình
9h10m
21:10
• Ba Đồn
*Belongs to 12:00 06-02-2023 Ha Noi (PH) - Quang Binh trip
Vân Khôi
Vân Khôi
Giường nằm 40 chỗ
15:00
• Bến xe Giáp Bát
9h
00:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 15:00 06-02-2023 Ha Noi - Da Nang trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
16:30
• VP Trần Vỹ
9h30m
02:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 16:30 06-02-2023 Ha Noi - Hue trip
Minh Mập
Minh Mập
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
17:00
• VP Trần Vỹ
9h30m
02:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
*Belongs to 17:00 06-02-2023 Ha Noi - Hue trip