loading
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to > Bus ticket from Ha Noi to Tx. Ky Anh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Hoàng Mai (16)
  • Bến xe Nước Ngầm (16)
Drop-off Point
 • Tx.Kỳ Anh (32)
  • Ngã 3 Việt Lào (9)
  • Ngã ba Formosa (8)
  • Thị trấn Kỳ Anh (8)
  • Ngã ba Việt Lào (3)
  • Bến xe khách Kỳ Anh (1)
  • Kỳ Nam (1)
  • Ngã 3 Formosa (1)
  • Văn phòng Kỳ Anh (1)
 • H.Kỳ Anh (8)
  • Cây Đa Kỳ Trinh (8)
 • Hà Tĩnh (8)
  • Tp. Hà Tĩnh (8)
 • Cẩm Xuyên (1)
  • Bến xe Cẩm Xuyên (1)
 • Thạch Hà (1)
  • Bến xe Hà Tĩnh (1)
Seat types
Rating
& up (16)
& up (17)
& up (17)
& up (17)

Bus tickets from Ha Noi to Tx.Ky Anh - Ha Tinh

: 26 trips
Sort by:
Giang Anh (Hà Tĩnh)
Giang Anh (Hà Tĩnh)
4.0 (1)
Giường nằm 40 chỗ
10:45
• Nuoc Ngam Bus Station
7h45m
18:30
• Ngã 3 Việt Lào
220,000 VND
22 available seats
Mận Vũ
Mận Vũ
3.8 (28)
Giường nằm 44 chỗ
11:00
• Nuoc Ngam Bus Station
7h55m
18:55
• Viet Lao Three-way Crossroad
230,000 VND
24 available seats
Mận Vũ
Mận Vũ
3.8 (28)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nuoc Ngam Bus Station
7h55m
21:55
• Viet Lao Three-way Crossroad
230,000 VND
24 available seats
Mận Vũ
Mận Vũ
3.8 (28)
Limousine 20 chỗ VIP (Có WC)
12:20
• Nuoc Ngam Bus Station
7h55m
20:15
• Viet Lao Three-way Crossroad
400,000 VND
11 available seats
Mận Vũ
Mận Vũ
3.8 (28)
Giường nằm 44 chỗ
08:00
• Nuoc Ngam Bus Station
7h55m
15:55
• Viet Lao Three-way Crossroad
230,000 VND
24 available seats
Mận Vũ
Mận Vũ
3.8 (28)
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Nuoc Ngam Bus Station
7h55m
01:55
• Viet Lao Three-way Crossroad
230,000 VND
24 available seats
Mận Vũ
Mận Vũ
3.8 (28)
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Nuoc Ngam Bus Station
7h55m
04:55
• Viet Lao Three-way Crossroad
230,000 VND
20 available seats
Quyền Giang
Quyền Giang
3.5 (6)
Giường nằm 36 chỗ
10:15
• Nuoc Ngam Bus Station
8h50m
19:05
• Kỳ Nam
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 10:15 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Quyền Giang
Quyền Giang
3.5 (6)
Giường nằm 36 chỗ
10:15
• Nuoc Ngam Bus Station
7h50m
18:05
• Văn phòng Kỳ Anh
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 10:15 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Quyền Giang
Quyền Giang
3.5 (6)
Giường nằm 36 chỗ
10:15
• Nuoc Ngam Bus Station
8h5m
18:20
• Ngã 3 Formosa
220,000 VND
28 available seats
*Belongs to 10:15 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Kỳ Anh
Kỳ Anh
0.0 (0)
Giường nằm 40 chỗ
11:15
• Nuoc Ngam Bus Station
7h50m
19:05
• Ngã ba Việt Lào
200,000 VND
34 available seats
*Belongs to 11:15 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Kỳ Anh
Kỳ Anh
0.0 (0)
Giường nằm 40 chỗ
11:00
• Nuoc Ngam Bus Station
7h50m
18:50
• Ngã ba Việt Lào
200,000 VND
34 available seats
*Belongs to 11:00 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Kỳ Anh
Kỳ Anh
0.0 (0)
Giường nằm 40 chỗ
10:45
• Nuoc Ngam Bus Station
7h50m
18:35
• Ngã ba Việt Lào
200,000 VND
34 available seats
*Belongs to 10:45 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Quân An
Quân An
4.0 (5)
Giường nằm 44 chỗ
06:20
• Nuoc Ngam Bus Station
7h50m
14:10
• Ky Anh Bus Station
220,000 VND
Mận Vũ
Mận Vũ
3.8 (28)
Giường nằm 44 chỗ
05:40
• Nuoc Ngam Bus Station
7h55m
13:35
• Viet Lao Three-way Crossroad
230,000 VND
Mận Vũ
Mận Vũ
3.8 (28)
Giường nằm 44 chỗ
21:30
• Nuoc Ngam Bus Station
7h55m
05:25
• Viet Lao Three-way Crossroad
230,000 VND
Quyền Giang
Quyền Giang
3.5 (6)
Giường nằm 36 chỗ
12:15
• Nuoc Ngam Bus Station
8h50m
21:05
• Kỳ Nam
220,000 VND
*Belongs to 12:15 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Quyền Giang
Quyền Giang
3.5 (6)
Giường nằm 36 chỗ
12:15
• Nuoc Ngam Bus Station
7h50m
20:05
• Văn phòng Kỳ Anh
220,000 VND
*Belongs to 12:15 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Quyền Giang
Quyền Giang
3.5 (6)
Giường nằm 36 chỗ
12:15
• Nuoc Ngam Bus Station
8h5m
20:20
• Ngã 3 Formosa
220,000 VND
*Belongs to 12:15 25-09-2020 Ha Noi - Ky Anh - Ba Don trip
Hồng Hà
2.6 (10)
Giường nằm 46 chỗ
• Nuoc Ngam Bus Station
7h45m
22:45
• Bến xe Kỳ Anh
220,000 VND