loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Hung Yen > Bus ticket from Hoang Mai to Hung Yen
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Hoang Mai - Ha Noi to Hung Yen

: 36 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 03/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h42m
17:54
• Thủy Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h49m
18:01
• Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h50m
18:02
• Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h43m
17:55
• Khu vực West Bay
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h41m
17:53
• Khu vực Thảo Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h40m
17:52
• Toà Sky 1
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h48m
18:00
• Khu vực Park River
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h46m
17:58
• Công viên Hồ Thiên Nga
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:12
• Tòa nhà CC2, Bắc Linh Đàm
0h44m
17:56
• Toà Sky 2
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h40m
18:02
• Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h33m
17:55
• Khu vực West Bay
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h36m
17:58
• Công viên Hồ Thiên Nga
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h38m
18:00
• Khu vực Park River
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h34m
17:56
• Toà Sky 2
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h31m
17:53
• Khu vực Thảo Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h30m
17:52
• Toà Sky 1
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h32m
17:54
• Thủy Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:22
• Số 1 Trần Thủ Độ (Sau bến xe Nước Ngầm)
0h39m
18:01
• Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h27m
17:54
• Thủy Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h31m
17:58
• Công viên Hồ Thiên Nga
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h33m
18:00
• Khu vực Park River
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h26m
17:53
• Khu vực Thảo Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h25m
17:52
• Toà Sky 1
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h28m
17:55
• Khu vực West Bay
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h34m
18:01
• Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h35m
18:02
• Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV)
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:27
• Ngã tư Tam Trinh
0h29m
17:56
• Toà Sky 2
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:32
• Số 1, Tổ 2 Phường Trần Phú
0h20m
17:52
• Toà Sky 1
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:32
• Số 1, Tổ 2 Phường Trần Phú
0h21m
17:53
• Khu vực Thảo Nguyên
Ecopark Bus
Ghế ngồi 17 chỗ
17:32
• Số 1, Tổ 2 Phường Trần Phú
0h28m
18:00
• Khu vực Park River