loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Kien Giang to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Kien Giang to Sai Gon

: 127 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 02/12/2022
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
00:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
04:50
• VP Tân Phú
*Belongs to 23:00 06-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
00:01
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
04:51
• VP Tân Phú
*Belongs to 23:01 06-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
00:02
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
04:52
• VP Tân Phú
*Belongs to 23:02 06-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
00:03
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
04:53
• VP Tân Phú
*Belongs to 23:03 06-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
00:05
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
04:55
• VP Tân Phú
*Belongs to 23:05 06-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Hoàng Minh
Instant booking
Hoàng Minh
Giường nằm 41 chỗ
00:30
• Bến xe khách tỉnh Kiên Giang
6h
06:30
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 18
*Belongs to 22:00 06-12-2022 Ha Tien - Ho Chi Minh trip
Tuyết Nhung
Instant booking
Tuyết Nhung
Giường nằm 41 chỗ
04:00
• Trạm Vĩnh Thuận
6h30m
10:30
• VP Bình Tân
*Belongs to 04:00 07-12-2022 Vinh Thuan - Binh Duong trip
No prepayment required
Tuyết Nhung (Ba Ua)
Instant booking
Tuyết Nhung (Ba Ua)
Giường nằm 41 chỗ
05:00
• VP Kiên Giang
6h
11:00
• VP Bình Tân
*Belongs to 05:00 07-12-2022 An Minh - Binh Duong trip
No prepayment required
Gia Huệ
Instant booking
Gia Huệ
Giường nằm 41 chỗ
06:00
• An Minh
6h15m
12:15
• Hồ Chí Minh
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
06:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
8h
14:00
• KDL Suối Tiên
*Belongs to 06:00 07-12-2022 Kien Giang - Dong Nai trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
06:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
7h30m
13:30
• Cầu Vượt An Sương
*Belongs to 06:00 07-12-2022 Kien Giang - Dong Nai trip
No prepayment required
Ánh Bình Minh
Instant booking
Ánh Bình Minh
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Bến xe Gò Quao
6h
12:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 06:30 07-12-2022 Go Quao - Binh Duong trip
Ánh Bình Minh
Instant booking
Ánh Bình Minh
Giường nằm 40 chỗ
06:30
• Bến xe Gò Quao
5h30m
12:00
• Ngã Tư An Sương
*Belongs to 06:30 07-12-2022 Go Quao - Binh Duong trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
07:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
6h30m
13:30
• Cầu Vượt An Sương
*Belongs to 06:00 07-12-2022 Kien Giang - Dong Nai trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
07:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
7h
14:00
• KDL Suối Tiên
*Belongs to 06:00 07-12-2022 Kien Giang - Dong Nai trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
07:30
• Minh Lương Tắc Cậu
6h
13:30
• Cầu Vượt An Sương
*Belongs to 06:00 07-12-2022 Kien Giang - Dong Nai trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
07:30
• Minh Lương Tắc Cậu
6h30m
14:00
• KDL Suối Tiên
*Belongs to 06:00 07-12-2022 Kien Giang - Dong Nai trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Vp. Hà Tiên
10h20m
18:20
• Vp. Sài Gòn
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
08:00
• Bến Xe Rạch Sỏi
6h
14:00
• KDL Suối Tiên
*Belongs to 06:00 07-12-2022 Kien Giang - Dong Nai trip
No prepayment required
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
08:00
• Bến Xe Rạch Sỏi
5h30m
13:30
• Cầu Vượt An Sương
*Belongs to 06:00 07-12-2022 Kien Giang - Dong Nai trip
No prepayment required
Huệ Nghĩa
Instant booking
Huệ Nghĩa
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Vp. Hà Tiên
9h20m
17:20
• Trạm An Sương
*Belongs to 08:00 07-12-2022 Ha Tien - Binh Duong trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
08:40
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
14:50
• VP Tân Phú
*Belongs to 09:00 07-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
08:41
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
14:51
• VP Tân Phú
*Belongs to 09:01 07-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
08:42
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
6h10m
14:52
• VP Tân Phú
*Belongs to 09:02 07-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:00
• VP Rạch Giá
5h50m
14:50
• VP Tân Phú
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:01
• VP Rạch Giá
5h50m
14:51
• VP Tân Phú
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:02
• VP Rạch Giá
5h50m
14:52
• VP Tân Phú
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
10:00
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
14:50
• VP Tân Phú
*Belongs to 09:00 07-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
10:01
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
14:51
• VP Tân Phú
*Belongs to 09:01 07-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
10:02
• Bến xe Tân Hiệp
4h50m
14:52
• VP Tân Phú
*Belongs to 09:02 07-12-2022 Rach Gia - Sai Gon trip
No prepayment required