loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lai Chau to Ha Noi > Bus ticket from Lai Chau to Soc Son
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Lai Chau to Soc Son - Ha Noi

: 19 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Trang (Lai Châu)
Instant booking
Hà Trang (Lai Châu)
Giường nằm 41 chỗ
06:00
• Bến xe khách Than Uyên
7h45m
13:45
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 06:00 13-02-2023 Than Uyen - Ha Noi (Noi Bai) trip
Thế Anh
Instant booking
Thế Anh
Giường nằm đôi 44 chỗ
11:00
• Bến xe Lai Châu
6h20m
17:20
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 11:00 13-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Sơn Phương
Instant booking
Sơn Phương
Giường nằm 40 chỗ
17:00
• Bến xe Lai Châu
12h30m
05:30
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 17:00 13-02-2023 Lai Chau - Mu Cang Chai - Thai Nguyen trip
No prepayment required
Sơn Phương
Instant booking
Sơn Phương
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Cổng bến xe Than Uyên
10h
05:30
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 17:00 13-02-2023 Lai Chau - Mu Cang Chai - Thai Nguyen trip
No prepayment required
Hoàng Anh - Lai Châu
Instant booking
Hoàng Anh - Lai Châu
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Bến xe Lai Châu
7h30m
04:30
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 21:00 13-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Phúc An
Instant booking
Phúc An
Giường nằm 44 chỗ
21:15
• Bến xe Lai Châu
6h30m
03:45
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 21:15 13-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Thế Anh
Instant booking
Thế Anh
Giường nằm đôi 44 chỗ
21:30
• Bến xe Lai Châu
6h20m
03:50
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 21:30 13-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Thế Anh
Instant booking
Thế Anh
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Bến xe Lai Châu
6h20m
04:50
• Ngã tư Nội Bài
*Belongs to 22:30 13-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Phong Khánh
Phong Khánh
Limousine giường nằm 34 chỗ
09:00
• Bến xe Than Uyên
8h
17:00
• Sân bay Nội Bài
Phong Khánh
Phong Khánh
Limousine giường nằm 34 chỗ
11:00
• Ngã ba Bình Lư
6h
17:00
• Sân bay Nội Bài
Toàn Thắng
Toàn Thắng
Limousine giường phòng 22 chỗ
11:00
• Bến xe Lai Châu
6h50m
17:50
• Ngã tư Nội Bài
Phong Khánh
Phong Khánh
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Than Uyên
8h
03:00
• Sân bay Nội Bài
Phúc An
Phúc An
Giường nằm 40 chỗ
20:05
• Bến xe Lai Châu
7h
03:05
• Ngã tư Nội Bài
Phong Khánh
Phong Khánh
Limousine giường nằm 34 chỗ
20:30
• Bến xe Than Uyên
8h
04:30
• Sân bay Nội Bài
Phong Khánh
Phong Khánh
Giường nằm 40 chỗ
21:00
• Ngã ba Bình Lư
6h
03:00
• Sân bay Nội Bài
Phúc An
Phúc An
Limousine giường phòng 22 chỗ
22:15
• Bến xe Lai Châu
6h30m
04:45
• Ngã tư Nội Bài
Phong Khánh
Phong Khánh
Limousine giường nằm 34 chỗ
22:30
• Ngã ba Bình Lư
6h
04:30
• Sân bay Nội Bài
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm 40 chỗ
23:30
• Huyện Tam Đường
5h20m
04:50
• Ngã tư Nội Bài
Ngân Hà
Ngân Hà
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Lai Châu
5h15m
00:15
• Ngã tư Nội Bài