loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Lao Cai to Ha Noi > Bus ticket from Lao Cai to Nam Tu Liem
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Lao Cai to Nam Tu Liem - Ha Noi

: 35 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
16:35
• Sapa Bus Station
6h45m
23:20
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 16:35 08-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
17:00
• Sapa Bus Station
6h45m
23:45
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 17:00 08-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
17:35
• Lao Cai Office
5h45m
23:20
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 16:35 08-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
18:00
• Lao Cai Office
5h45m
23:45
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 17:00 08-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
19:35
• Bao Ha
3h45m
23:20
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 16:35 08-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
20:00
• Bao Ha
3h45m
23:45
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 17:00 08-02-2023 Sapa - Ha Tinh trip
Phúc An
Phúc An
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:15
• Sapa Bus Station
5h
05:15
• My Dinh Bus Station
Trúc Nghiu
Giường nằm 20 chỗ
14:00
• Si Ma Cai Office
8h40m
22:40
• My Dinh Bus Station
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
19:30
• Muong Khuong
5h50m
01:20
• My Dinh Bus station
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
20:40
• Lao Cai City
4h40m
01:20
• My Dinh Bus station
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
20:45
• Bắc Hà (Quốc lộ 70 - Hết địa phận Lào Cai)
6h
02:45
• My Dinh Bus station
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
20:55
• Đền Ông Bẩy (Trạm Dừng 171 - Nút giao phố Lu)
4h25m
01:20
• My Dinh Bus station
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
21:50
• Lu Street (Lu Street Node - National Highway 70)
4h55m
02:45
• My Dinh Bus station
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
22:20
• Đền Ông Bẩy (Trạm Dừng 171 - Nút giao phố Lu)
4h25m
02:45
• My Dinh Bus station
Hà Tuấn
Hà Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
23:30
• Sapa Bus Station
6h
05:30
• My Dinh Bus Station
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm 40 chỗ
00:20
• Sapa Bus Station
5h
05:20
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 22:30 07-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Thế Anh
Thế Anh
Limousine 20 Cabin VIP
00:35
• Sapa Bus Station
6h16m
06:51
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 22:45 07-02-2023 Lai Chau - Ha Noi (Cabin VIP) trip
Tân Việt Anh
Tân Việt Anh
Giường nằm 40 chỗ
23:05
• Gate of Sapa night market
5h
04:05
• My Dinh bus station (Parking Lot 13 or 14)
*Belongs to 21:15 08-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Phúc An
Phúc An
Giường nằm 44 chỗ
23:15
• Sapa Bus Station
5h
04:15
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 21:15 08-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm đôi 44 chỗ
23:20
• Sapa Bus Station
5h
04:20
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 21:30 08-02-2023 Lai Chau - Ha Noi trip
Hà Trang
Hà Trang
Giường nằm 20 chỗ
23:30
• Bon Phuong restaurant
4h30m
04:00
• My Dinh Bus Station
*Belongs to 21:30 08-02-2023 Than Uyen - Bao Ha - Ha Noi trip
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm 40 chỗ
00:20
• KM200 - Bao Ha
5h
05:20
• My Dinh Bus Station
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm 40 chỗ
00:20
• Coc San bridge
5h
05:20
• My Dinh Bus Station
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm 40 chỗ
00:20
• KM224 - Lao Cai
5h
05:20
• My Dinh Bus Station
Ngân Hà
Ngân Hà
Giường nằm 40 chỗ
00:59
• Green electronics supermarket of Sapa
5h
05:59
• My Dinh Bus Station
Trúc Nghiu
Giường nằm 20 chỗ
07:00
• Bến xe huyện Bắc Hà
7h40m
14:40
• My Dinh Bus Station
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm đôi 44 chỗ
12:50
• KM224 - Lao Cai
5h
17:50
• My Dinh Bus Station
Trúc Nghiu
Giường nằm 20 chỗ
14:20
• Muong Khuong bus station
8h20m
22:40
• My Dinh Bus Station
Trúc Nghiu
Giường nằm 20 chỗ
16:50
• Lao Cai centre bus Station
5h50m
22:40
• My Dinh Bus Station
Thế Anh
Thế Anh
Giường nằm đôi 44 chỗ
23:20
• KM200 - Bao Ha
5h
04:20
• My Dinh Bus Station