loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Son La to Dien Bien > Bus ticket from Moc Chau to Dien Bien
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Moc Chau - Son La to Dien Bien

: 18 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Lê Dũng
Lê Dũng
Giường nằm 41 chỗ
00:00
• Muong Thanh Moc Chau Hotel
6h10m
06:10
• Dien Bien Bus Station
Tiến Tuế
Tiến Tuế
Giường nằm 43 chỗ
00:00
• Truong Giang Hotel Moc Chau
6h
06:00
• Dien Bien Bus Station
Spotlessly cleanClear informationSafe driving
Tiến Tuế
Tiến Tuế
Giường nằm 43 chỗ
00:00
• Truong Giang Hotel Moc Chau
5h
05:00
• Muong Ang Town
Spotlessly cleanClear informationSafe driving
Tiến Tuế
Tiến Tuế
Giường nằm 43 chỗ
00:00
• Truong Giang Hotel Moc Chau
4h
04:00
• The gioi di dong Tuan Giao
Spotlessly cleanClear informationSafe driving
Khánh Toàn
Khánh Toàn
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Truong Giang Moc Chau Hotel
6h30m
06:30
• Dien Bien Bus Station
Khánh Toàn
Khánh Toàn
Giường nằm 40 chỗ
00:00
• Truong Giang Moc Chau Hotel
4h30m
04:30
• The gioi di dong Tuan Giao
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
00:15
• Truong Giang Moc Chau Hotel
6h30m
06:45
• Dien Bien Bus Station
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
00:15
• Truong Giang Moc Chau Hotel
5h30m
05:45
• Muong Ang Town
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
00:15
• Truong Giang Moc Chau Hotel
8h
08:15
• Dien Bien district High School
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
00:15
• Truong Giang Moc Chau Hotel
4h30m
04:45
• The gioi di dong Tuan Giao
Dũng Ngà
Dũng Ngà
Giường nằm 39 chỗ
00:30
• Truong Giang Moc Chau Hotel
4h30m
05:00
• The gioi di dong Tuan Giao
Dũng Ngà
Dũng Ngà
Giường nằm 39 chỗ
00:30
• Truong Giang Moc Chau Hotel
6h30m
07:00
• Dien Bien Bus Station
Dũng Ngà
Dũng Ngà
Giường nằm 39 chỗ
00:30
• Truong Giang Moc Chau Hotel
5h30m
06:00
• Muong Ang Town
Khánh Toàn
Khánh Toàn
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Truong Giang Moc Chau Hotel
6h30m
06:20
• Dien Bien Bus Station
Khánh Toàn
Khánh Toàn
Giường nằm 40 chỗ
23:50
• Truong Giang Moc Chau Hotel
4h30m
04:20
• The gioi di dong Tuan Giao
Thành Công (Điện Biên)
Thành Công (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
22:35
• Khách sạn Mường Thanh Mộc Châu
6h
04:35
• Bến xe thành phố Điện Biên
Hưng Trang
Hưng Trang
Giường nằm 42 chỗ
23:00
• Truong Giang Moc Chau Hotel
7h30m
06:30
• Dien Bien Bus Station
Khánh Thanh
Khánh Thanh
Giường nằm 40 chỗ
23:45
• Moc Chau Town
6h30m
06:15
• Dien Bien Bus Station