loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Ha Noi > Bus ticket from Nghe An to Ben xe My Dinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Ben xe My Dinh

: 48 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Ngã 5 Thanh Chương
7h15m
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Nam Đàn
6h15m
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h30m
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Thị trấn Diễn Châu
5h
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
09:45
• Thị xã Hoàng Mai
4h30m
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Giường nằm 4x chỗ
17:30
• Văn phòng Vinh
6h40m
00:10
• Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
*Belongs to 16:00 08-02-2023 Ha Tinh - Sapa trip
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Instant booking
Hà Sơn ( Hà Tĩnh - Sapa)
Limousine 34 Giường VIP
18:35
• Văn phòng Vinh
6h40m
01:15
• Đại học Ngoại ngữ Hà Nội
*Belongs to 17:05 08-02-2023 Ha Tinh - Sapa trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ngã 5 Thanh Chương
7h15m
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Nam Đàn
6h15m
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h30m
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• Thị trấn Diễn Châu
5h
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:45
• Thị xã Hoàng Mai
4h30m
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
21:45
• Cầu Bến Thủy 1
7h
04:45
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 18:00 08-02-2023 Quang Binh - Huong Khe - Ha Noi trip
No prepayment required
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
22:50
• Nghệ An (dọc QL 1A)
5h55m
04:45
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 18:00 08-02-2023 Quang Binh - Huong Khe - Ha Noi trip
No prepayment required
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
07:30
• Ngã 5 Thanh Chương
7h15m
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
08:30
• Bến xe Nam Đàn
6h15m
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:15
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h30m
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:45
• Thị trấn Diễn Châu
5h
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
10:15
• Thị xã Hoàng Mai
4h30m
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Ngã 5 Thanh Chương
7h15m
02:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Nam Đàn
6h15m
02:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h30m
02:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:45
• Thị trấn Diễn Châu
5h
02:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
22:15
• Thị xã Hoàng Mai
4h30m
02:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:30 08-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Con Cuông
7h
14:00
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Con Cuông
7h
14:30
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Văn phòng Anh Sơn
6h30m
14:00
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Văn phòng Anh Sơn
6h30m
14:30
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
• Đô Lương
5h30m
03:15
• Khách sạn Ngân Hà
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Bến xe Yên Thành
5h
14:30
• Khách sạn Ngân Hà