loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Ha Noi > Bus ticket from Nghe An to Ben xe Nuoc Ngam
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Ben xe Nuoc Ngam

: 206 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Limousine giường phòng 32 chỗ (WC)
00:00
• Cầu Bến Thuỷ
5h
05:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 22:30 13-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
00:10
• Quỳnh Lưu
5h45m
05:55
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 22:00 13-02-2023 Do Luong - Ha Noi trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
00:15
• Quỳnh Lưu
4h30m
04:45
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 23:15 13-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
00:30
• Hoàng Mai
5h25m
05:55
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 22:00 13-02-2023 Do Luong - Ha Noi trip
No prepayment required
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Cầu Bến Thuỷ
5h
05:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 23:00 13-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Hải Bình
Instant booking
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
00:30
• Bến xe Diễn Châu
4h25m
04:55
• Văn phòng 37/15 Ngọc Hồi
*Belongs to 22:00 13-02-2023 Con Cuong - Ha Noi - Bac Ninh trip
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Limousine giường phòng 22 phòng (WC)
00:31
• Cầu Bến Thuỷ
5h
05:31
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 23:01 13-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
05:30
• Chợ Sáo
7h25m
12:55
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Vinh - BX Nuoc Ngam trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
06:20
• Chợ Sáo
7h15m
13:35
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:50 14-02-2023 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• VP Đô Lương
7h55m
14:55
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
07:00
• Bến Xe Bắc Vinh
5h55m
12:55
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Ngã 5 Thanh Chương
6h45m
13:45
• Cổng C BX Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
07:20
• Chợ Sáo
7h15m
14:35
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 08:50 14-02-2023 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
07:30
• VP Đô Lương
7h55m
15:25
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
07:50
• Bến Xe Bắc Vinh
5h45m
13:35
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:50 14-02-2023 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
08:00
• Văn phòng Thanh Chương
8h
16:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 10:00 14-02-2023 Thanh Chuong - Yen Xuan - Vinh - Ha Noi (S) trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Nam Đàn
5h45m
13:45
• Cổng C BX Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
08:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
5h30m
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Hải Bình
Instant booking
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
08:30
• Bến xe Con Cuông
6h55m
15:25
• Văn phòng 37/15 Ngọc Hồi
No prepayment required
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
08:30
• Thị trấn Diễn Châu
6h25m
14:55
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Do Luong - Ha Noi trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h
13:45
• Cổng C BX Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
08:50
• Bến Xe Bắc Vinh
5h45m
14:35
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 08:50 14-02-2023 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
An Phú Quý
Instant booking
An Phú Quý
Limousine giường phòng 20 chỗ (Có WC)
09:00
• Yên Xuân
7h
16:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 10:00 14-02-2023 Thanh Chuong - Yen Xuan - Vinh - Ha Noi (S) trip
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• Thị trấn Diễn Châu
6h25m
15:25
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:30 14-02-2023 Do Luong - Ha Noi trip
No prepayment required
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
09:10
• Quỳnh Lưu
5h45m
14:55
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Do Luong - Ha Noi trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
09:10
• Ngã tư Diễn Châu
4h50m
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 08:30 14-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Thị trấn Diễn Châu
4h30m
13:45
• Cổng C BX Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Phương Oanh
Instant booking
Phương Oanh
Giường nằm 44 chỗ
09:30
• Hoàng Mai
5h25m
14:55
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 14-02-2023 Do Luong - Ha Noi trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
09:30
• Quỳnh Lưu
4h30m
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 08:30 14-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
Hải Bình
Instant booking
Hải Bình
Giường nằm 46 chỗ
09:30
• Bến xe Anh Sơn
5h55m
15:25
• Văn phòng 37/15 Ngọc Hồi
*Belongs to 08:30 14-02-2023 Con Cuong - Ha Noi - Bac Ninh trip