loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Kon Tum
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Kon Tum

: 10 trips
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 05/06/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hùng Vân
Instant booking
Hùng Vân
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• TT Đô Lương
17h35m
00:35
• Kon Tum (Quốc lộ 14)
*Belongs to 06:30 09-06-2023 Nghe An - Binh Duong trip
No prepayment required
Việt Tân
Việt Tân
Limousine 34 phòng
14:00
• Vinh City AH1
15h30m
05:30
• Bến xe Kon Tum
*Belongs to 07:00 09-06-2023 Ha Noi - Kon Tum trip
Hùng Quỳnh
Hùng Quỳnh
Giường nằm 43 chỗ
• VP Nghệ An
17h
04:00
• Kontum bus station
Thiên Trung
Thiên Trung
Limousine 34 giường
• Nghe An
13h20m
22:51
• Bến xe Kon Tum
Đức Thành (Kon Tum)
Xe 40 giường
14:30
• Vinh (along 1A National Route)
16h30m
07:00
• KonTum bus station