loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Ha Noi > Bus ticket from Nghe An to Nam Tu Liem
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nghe An to Nam Tu Liem - Ha Noi

: 75 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Ngã 5 Thanh Chương
7h15m
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:00
• Bến xe Nam Đàn
6h15m
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h30m
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
09:15
• Thị trấn Diễn Châu
5h
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
09:45
• Thị xã Hoàng Mai
4h30m
14:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
11:15
• Cổng Ga Vinh
6h25m
17:40
• Mỹ Đình
*Belongs to 11:15 11-02-2023 Cua Lo - Bac Ninh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
12:25
• Ngã Tư Diễn Châu
5h15m
17:40
• Mỹ Đình
*Belongs to 11:15 11-02-2023 Cua Lo - Bac Ninh trip
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Bắc Vinh
5h
18:00
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 10:45 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
13:15
• Bến xe Bắc Vinh
5h
18:15
• Ngã tư Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng
*Belongs to 11:00 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Ngã 5 Thanh Chương
7h15m
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:00
• Bến xe Nam Đàn
6h15m
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h30m
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
21:00
• Cổng Ga Vinh
6h25m
03:25
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:00 11-02-2023 Cua Lo - Bac Ninh trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• Thị trấn Diễn Châu
5h
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
21:15
• Cổng Ga Vinh
7h15m
04:30
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:15 11-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
21:30
• Cổng Ga Vinh
7h15m
04:45
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:30 11-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:45
• Thị xã Hoàng Mai
4h30m
02:15
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
21:45
• Cầu Bến Thủy 1
7h
04:45
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 18:00 11-02-2023 Quang Binh - Huong Khe - Ha Noi trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
22:10
• Ngã Tư Diễn Châu
5h15m
03:25
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:00 11-02-2023 Cua Lo - Bac Ninh trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
22:15
• Ngã Tư Diễn Châu
6h15m
04:30
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:15 11-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Tâm Anh Hào
Instant booking
Tâm Anh Hào
Giường nằm 44 chỗ
22:30
• Ngã Tư Diễn Châu
6h15m
04:45
• Mỹ Đình
*Belongs to 21:30 11-02-2023 Vinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Phú Thành
Instant booking
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
22:50
• Nghệ An (dọc QL 1A)
5h55m
04:45
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 18:00 11-02-2023 Quang Binh - Huong Khe - Ha Noi trip
No prepayment required
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
07:30
• Ngã 5 Thanh Chương
7h15m
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
08:30
• Bến xe Nam Đàn
6h15m
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:15
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h30m
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:45
• Thị trấn Diễn Châu
5h
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
10:15
• Thị xã Hoàng Mai
4h30m
14:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 07:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
19:30
• Ngã 5 Thanh Chương
7h15m
02:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:30
• Bến xe Nam Đàn
6h15m
02:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h30m
02:45
• Bến xe Mỹ Đình (bên ngoài)
*Belongs to 19:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip