loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Yen Bai to Quang Ninh > Bus ticket from Nghia Lo to Quang Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Nghia Lo - Yen Bai to Quang Ninh

: 16 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
8h10m
22:10
• Trạm Đăng Kiểm Uông Bí
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
9h55m
23:55
• Cẩm Hải
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
7h50m
21:50
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
9h
23:00
• Bến xe Bãi Cháy
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
10h45m
00:45
• Tiên Yên
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
11h35m
01:35
• Đầm Hà
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
12h
02:00
• Hải Hà
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
12h35m
02:35
• Bến xe Móng Cái
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
9h
23:00
• Bến xe Bãi Cháy
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
12h35m
02:35
• Bến xe Móng Cái
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
8h10m
22:10
• Trạm Đăng Kiểm Uông Bí
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
10h45m
00:45
• Tiên Yên
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
11h35m
01:35
• Đầm Hà
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
7h50m
21:50
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
12h
02:00
• Hải Hà
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
9h55m
23:55
• Cẩm Hải