loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ninh Thuan to Binh Thuan > Bus ticket from Ninh Thuan to Phan Thiet
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Ninh Thuan to Phan Thiet - Binh Thuan

: 38 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
10:00
• Vp Phan Rang
2h30m
12:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 08:00 09-02-2023 Nha Trang - Binh Duong trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
15:30
• Vp Phan Rang
2h30m
18:00
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 13:00 09-02-2023 Nha Trang - Ca Mau trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
16:30
• Vp Phan Rang
2h30m
19:00
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 14:00 09-02-2023 Nha Trang - Tinh Bien trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:10
• Vp Phan Rang
2h50m
21:00
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 16:00 09-02-2023 Nha Trang - Chau Doc trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
19:10
• Vp Phan Rang
2h50m
22:00
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 17:00 09-02-2023 Nha Trang - Duyen Hai trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
19:40
• Vp Phan Rang
2h50m
22:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 17:30 09-02-2023 Nha Trang - Kien Giang trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
20:00
• Vp Phan Rang
3h
23:00
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 18:00 09-02-2023 Nha Trang - Hong Ngu trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
21:00
• Vp Phan Rang
2h30m
23:30
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Nha Trang - Ca Mau trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
22:45
• Vp Phan Rang
2h30m
01:15
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 20:45 09-02-2023 Nha Trang - Binh Duong trip
No prepayment required
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
22:50
• Vp Phan Rang
2h50m
01:40
• Cổng chào Phan Thiết
*Belongs to 18:30 09-02-2023 Van Ninh - Phuoc Long trip
No prepayment required
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
00:15
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
2h30m
02:45
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 15:00 08-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
00:45
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
2h30m
03:15
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 15:30 08-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Long Nguyễn
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
00:46
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
2h30m
03:16
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
*Belongs to 15:31 08-02-2023 Binh Dinh - Sai Gon trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:10
• Ngã 5 Phan Rang
2h30m
00:40
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 20:15 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Giường nằm 38 chỗ (WC)
22:25
• Ngã 5 Phan Rang
2h30m
00:55
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 20:30 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
22:25
• Ngã 5 Phan Rang
2h15m
00:40
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 20:30 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:40
• Ngã 5 Phan Rang
2h15m
00:55
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 20:45 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
22:55
• Ngã 5 Phan Rang
2h15m
01:10
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 21:00 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:05
• Ngã 5 Phan Rang
2h15m
01:20
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 21:10 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:15
• Ngã 5 Phan Rang
2h15m
01:30
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 21:20 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường nằm 32 chỗ (WC)
23:25
• Ngã 5 Phan Rang
2h15m
01:40
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 21:30 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Khanh Phong
Khanh Phong
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
23:35
• Ngã 5 Phan Rang
2h15m
01:50
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
*Belongs to 21:40 09-02-2023 Nha Trang - Sai Gon (VIP) trip
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Limousine 32 Phòng
00:00
• Ngã 5 Phan Rang
2h15m
02:15
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Limousine 24 Phòng
02:25
• Ngã 5 Phan Rang
3h
05:25
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
Dũng Lệ
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
02:31
• Ngã 5 Phan Rang
2h
04:31
• Bình Thuận (Dọc QL1A)
Thanh Nghĩa
Thanh Nghĩa
Giường nằm 46 chỗ
20:22
• Phan Rang (dọc quốc lộ 1A)
2h50m
23:12
• Phan Thiết (dọc quốc lộ 1A)
Hà Linh
Hà Linh
Limousine 34 chỗ (rèm)
21:30
• Bến xe khách tỉnh Ninh Thuận
2h15m
23:45
• Phan Thiết
Bình Minh Bus
Bình Minh Bus
Limousine giường phòng 22 chỗ
• Vòng Xoay Ngã 5 Phủ Hà
2h10m
00:30
• Đường Tôn Đức Thắng
Phi Long (Mậu Hường)
Phi Long (Mậu Hường)
Giường nằm 40 chỗ
22:50
• Ngã 5 Phan Rang
2h40m
01:30
• Vòng xoay Bến Lội
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Thanh Thuỷ - Quảng Ngãi
Giường nằm 46 chỗ
23:01
• Ninh Thuận
1h30m
00:31
• Bình Thuận (Dọc QL1A)