loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Phu Tho - Phu Tho to Phu Tho

: 20 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Phu Tho Provine Km 67
0h10m
00:40
• Phu Tho Provine Km 55
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Phu Tho Provine Km 67
0h15m
00:45
• Phu Tho Province Km 49
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
00:55
• Cao tốc 2 (IC9-IC11)
0h20m
01:15
• Phu Tho
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:05
• Phu Tho Provine Km 67
0h25m
01:30
• Rest Stop Station Km 98
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
01:05
• Phu Tho Provine Km 67
0h5m
01:10
• Phu Tho Provine Km 78
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Phu Tho Provine Km 67
0h5m
18:40
• Phu Tho Provine Km 78
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Phu Tho Provine Km 67
0h25m
19:00
• Rest Stop Station Km 98
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Phu Tho Provine Km 67
0h10m
19:10
• Phu Tho Provine Km 55
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• Phu Tho Provine Km 67
0h15m
18:15
• Phu Tho Province Km 49
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
11:00
• Phu Tho
0h20m
11:20
• Cao tốc 2 (IC9-IC11)
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
11:40
• Phú Thọ (Nút IC 8 - Nút IC 9)
0h20m
12:00
• Cao tốc 2 (IC9-IC11)
Gia Hưng Limo
Limousine 9 chỗ
20:30
• Phu Tho Office
0h30m
21:00
• Hạ Hoà
Vũ Hán Group
Ghế ngồi 29 chỗ
23:30
• Cao tốc 2 (IC9-IC11)
0h20m
23:50
• Phu Tho
Bảo Yến
Ghế ngồi 29 chỗ
10:00
• KM 7 crossroad
0h30m
10:30
• CAUHAI
Bảo Yến
Ghế ngồi 29 chỗ
10:00
• KM 7 crossroad
0h50m
10:50
• Bến xe Đoan Hùng
Cường An
Ghế ngồi 45 chỗ
13:00
• KM 7 crossroad
0h30m
13:30
• Cầu Hai
Cường An
Ghế ngồi 45 chỗ
13:00
• KM 7 crossroad
0h50m
13:50
• Bến xe Đoan Hùng
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
18:25
• Phu Tho Area
2h40m
21:05
• Khu vực Đại Phạm
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
18:25
• Phu Tho Area
0h40m
19:05
• Ha Hoa Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
18:25
• Phu Tho Area
0h15m
18:40
• Sai Nga Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
18:25
• Phu Tho Area
3h
21:25
• Cat Lem Area
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
22:05
• Phu Tho Area
0h20m
22:25
• Viet Tri Area