loading
Check the latest Covid-19 restrictions information before you travel
View details
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Binh Phuoc to Binh Duong > Bus ticket from Phuoc Long to Binh Duong
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Đồng Xoài (120)
 • Đồng Phú (80)
 • Phước Long (62)
 • Bù Gia Mập (20)
Drop-off point
 • Phú Giáo (49)
 • Thủ Dầu Một (36)
 • Thuận An (32)
 • Bắc Tân Uyên (14)
 • Tân Uyên (14)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Phuoc Long - Binh Phuoc to Binh Duong

: 25 trips
Sort by:
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
01:00
• Phuoc Long Town
1h35m
02:35
• Phu Giao District
250,000VND
*Belongs to 01:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
09:00
• Phuoc Long Town
1h35m
10:35
• Phu Giao District
250,000VND
*Belongs to 09:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
11:00
• Phuoc Long Town
1h50m
12:50
• Ngã 3 Cổng Xanh
250,000VND
*Belongs to 11:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
07:00
• Phuoc Long Town
1h35m
08:35
• Phu Giao District
250,000VND
*Belongs to 07:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:00
• Phuoc Long Town
1h35m
13:35
• Phu Giao District
250,000VND
*Belongs to 12:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:00
• Phuoc Long Town
1h35m
17:35
• Phu Giao District
250,000VND
*Belongs to 16:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
07:00
• Phuoc Long Town
2h30m
09:30
• Binh Duong Hospital
250,000VND
*Belongs to 07:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
09:00
• Phuoc Long Town
2h30m
11:30
• Binh Duong Hospital
250,000VND
*Belongs to 09:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:00
• Phuoc Long Town
2h30m
18:30
• Binh Duong Hospital
250,000VND
*Belongs to 16:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
09:00
• Phuoc Long Town
1h50m
10:50
• Ngã 3 Cổng Xanh
250,000VND
*Belongs to 09:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
11:00
• Phuoc Long Town
2h30m
13:30
• Binh Duong Hospital
250,000VND
*Belongs to 11:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
01:00
• Phuoc Long Town
2h30m
03:30
• Binh Duong Hospital
250,000VND
*Belongs to 01:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:00
• Phuoc Long Town
1h50m
13:50
• Ngã 3 Cổng Xanh
250,000VND
*Belongs to 12:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
16:00
• Phuoc Long Town
1h50m
17:50
• Ngã 3 Cổng Xanh
250,000VND
*Belongs to 16:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
11:00
• Phuoc Long Town
1h35m
12:35
• Phu Giao District
250,000VND
*Belongs to 11:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
12:00
• Phuoc Long Town
2h30m
14:30
• Binh Duong Hospital
250,000VND
*Belongs to 12:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
01:00
• Phuoc Long Town
1h50m
02:50
• Ngã 3 Cổng Xanh
250,000VND
*Belongs to 01:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
07:00
• Phuoc Long Town
1h50m
08:50
• Ngã 3 Cổng Xanh
250,000VND
*Belongs to 07:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:00
• Phuoc Long Town
1h50m
16:50
• Ngã 3 Cổng Xanh
250,000VND
*Belongs to 15:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip
Petro Bình Phước
Petro Bình Phước
Sedona 5 chỗ
15:00
• Phuoc Long Town
2h30m
17:30
• Binh Duong Hospital
250,000VND
*Belongs to 15:00 29-01-2022 Phuoc Long - Ho Chi Minh trip