loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Quang Binh to Ha Noi
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Binh to Ha Noi

: 100 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 31/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Kim Chi 265
Instant booking
Kim Chi 265
Limousine 34 Giường VIP
00:05
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
6h30m
06:35
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 19:05 05-02-2023 Da Nang - Ha Noi trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
00:30
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h
08:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 19:00 05-02-2023 Da Nang - Ha Noi trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Giường nằm 44 chỗ
01:40
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h
09:40
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 20:10 05-02-2023 Da Nang - Ha Noi trip
Tân Kim Chi
Instant booking
Tân Kim Chi
Limousine giường phòng 22 chỗ mới
02:00
• Quảng Bình (Dọc Quốc Lộ 1A)
8h
10:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 20:30 05-02-2023 Da Nang - Ha Noi trip
Thuận Hiền
Instant booking
Thuận Hiền
Giường nằm 40 chỗ (Có WC)
19:00
• VP Quảng Bình
10h30m
05:30
• VP Hà Nội
No prepayment required
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
19:00
• Áng Sơn
8h30m
03:30
• Bến xe Nước Ngầm
Thuận Hiền
Instant booking
Thuận Hiền
Giường nằm 40 chỗ (Có WC)
19:00
• VP Quảng Bình
10h
05:00
• 46 Kim Đồng
*Belongs to 19:00 06-02-2023 Quang Binh - Ha Noi trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
19:00
• Thành phố Đồng Hới
10h
05:00
• Bến xe Yên Nghĩa
*Belongs to 15:30 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
19:00
• Thành phố Đồng Hới
9h
04:00
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 15:30 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Áng Sơn
8h30m
04:00
• Bến xe Nước Ngầm
Nhật Tuấn
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
19:30
• Thành phố Đồng Hới
10h
05:30
• Bến xe Yên Nghĩa
*Belongs to 16:00 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Nhật Tuấn
Nhật Tuấn
Giường nằm 38 chỗ
19:30
• Thành phố Đồng Hới
9h
04:30
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 16:00 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Bến xe Đồng Hới
8h
03:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 19:00 06-02-2023 Quang Binh - Ha Noi trip
Khánh Hồng
Khánh Hồng
Giường nằm 42 chỗ
20:00
• Bến xe Đồng Hới
8h
04:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 19:30 06-02-2023 Quang Binh - Ha Noi trip
Thủy Ngân
Instant booking
Thủy Ngân
Limousine 22 phòng VIP
20:15
• Quảng Bình
8h30m
04:45
• Văn phòng Mỹ Đình (66 Nguyễn Hoàng)
*Belongs to 16:15 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Thủy Ngân
Instant booking
Thủy Ngân
Limousine 22 phòng VIP
20:15
• Quảng Bình
8h30m
04:45
• Văn phòng Long Biên
*Belongs to 16:15 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
20:30
• 27 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới
10h15m
06:45
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 17:00 06-02-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Thủy Ngân
Instant booking
Thủy Ngân
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
20:30
• Quảng Bình
8h30m
05:00
• Văn phòng Mỹ Đình (66 Nguyễn Hoàng)
*Belongs to 16:30 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Thủy Ngân
Instant booking
Thủy Ngân
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
20:30
• Quảng Bình
8h30m
05:00
• Văn phòng Long Biên
*Belongs to 16:30 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
21:00
• Thiên Phú Hostel
9h45m
06:45
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 17:00 06-02-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Sâm Hương
Instant booking
Sâm Hương
Limousine giường nằm 32 chỗ
21:30
• Quảng Bình (Dọc quốc lộ)
9h
06:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 18:30 06-02-2023 Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Limousine 32 giường phòng
21:30
• 27 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới
10h15m
07:45
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Camel Travel
Instant booking
Camel Travel
Limousine 32 giường phòng
22:00
• Thiên Phú Hostel
9h45m
07:45
• Văn phòng Hà Nội
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Hoi An - Hue - Ha Noi trip
No prepayment required
Dương Vũ
Instant booking
Dương Vũ
Giường nằm 46 chỗ
22:45
• Quảng Bình (Dọc QL)
8h55m
07:40
• Bến xe Sơn Tây
*Belongs to 17:15 06-02-2023 Da Nang - Ha Noi - Son Tay trip
No prepayment required
Dương Vũ
Instant booking
Dương Vũ
Giường nằm 46 chỗ
22:45
• Quảng Bình (Dọc QL)
7h55m
06:40
• Cây xăng Mai Dịch 1
*Belongs to 17:15 06-02-2023 Da Nang - Ha Noi - Son Tay trip
No prepayment required
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
00:35
• Ba Đồn
9h30m
10:05
• VP Mỹ Đình
*Belongs to 22:50 05-02-2023 Quang Binh (Dong Hoi) - Ha Noi trip
Hưng Long
Hưng Long
Giường nằm 38 chỗ
00:45
• Ba Đồn
9h30m
10:15
• VP Mỹ Đình
*Belongs to 23:00 05-02-2023 Quang Binh (Dong Hoi) - Ha Noi trip
Phú Thành
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến xe Quy Đạt
10h45m
04:45
• Bến xe Mỹ Đình
Phú Thành
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
18:00
• Bến xe Quy Đạt
10h15m
04:15
• 71 Ngọc Hồi
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Quang Binh - Huong Khe - Ha Noi trip
Phú Thành
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
19:00
• Đồng Lê, Tuyên Hóa
9h15m
04:15
• 71 Ngọc Hồi
*Belongs to 18:00 06-02-2023 Quang Binh - Huong Khe - Ha Noi trip