loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Ninh to Uong Bi - Quang Ninh

: 19 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
00:00
• Tiên Yên
2h15m
02:15
• Uông Bí
*Belongs to 22:30 08-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Bến xe Móng Cái
3h45m
02:15
• Uông Bí
*Belongs to 22:30 09-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
22:30
• Đầm Hà
3h45m
02:15
• Uông Bí
*Belongs to 22:30 09-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
00:15
• Đông Triều (Chợ Mạo Khê)
0h25m
00:40
• Uông Bí
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:00
• Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1
1h15m
02:15
• Uông Bí
Ka Long (Tiến Trình)
Ka Long (Tiến Trình)
Giường nằm 41
01:40
• Bến xe Bãi Cháy
0h35m
02:15
• Uông Bí
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe khách Cái Rồng
1h30m
20:15
• Cây Xăng Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Bệnh viện Cọc 7 Cẩm Phả
1h10m
20:15
• Cây Xăng Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Văn phòng Hạ Long
0h35m
20:15
• Cây Xăng Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
VIP Limousine 19 chỗ
08:12
• Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
0h54m
09:06
• Làng Nương Yên Tử
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
10:56
• Trường Đại học Công Nghiệp Quảng Ninh
0h54m
11:50
• Legacy Yên Tử
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
• Đông Triều
0h47m
23:38
• Cây Xăng Phúc Xuyên