loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Cao Bang to Bac Ninh > Bus ticket from Quang Uyen to Bac Ninh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Quang Uyen - Cao Bang to Bac Ninh

: 8 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 07/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:45
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
8h45m
16:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 07:00 15-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
07:45
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h
16:45
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 07:00 15-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
10h15m
18:30
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 07:30 15-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
08:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h45m
18:00
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 07:30 15-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
8h45m
03:30
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 18:00 15-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
18:45
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h
03:45
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 18:00 15-02-2023 Trung Khanh - Phuc Hoa - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
9h45m
05:00
• Khu Công Nghiệp Quế Võ
*Belongs to 18:30 15-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip
Thành Luân
Instant booking
Thành Luân
Giường nằm 40 chỗ
19:15
• Siêu thị Điện máy Xanh Quảng Uyên
10h15m
05:30
• Bến xe Bắc Ninh
*Belongs to 18:30 15-02-2023 Trung Khanh - Cao Bang - Bac Ninh trip