loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
Search filterClear All

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Choose seat position

Seat available

1

Bus operator
Pick-up point
 • Quế Võ (16)
Drop-off point
 • Anh Sơn (3)
 • Con Cuông (2)
 • Diễn Châu (2)
 • Quỳnh Lưu (2)
 • Yên Thành (2)
 • Đô Lương (2)
 • Nghĩa Đàn (1)
 • Thanh Chương (1)
 • Tân Kỳ (1)
Types of seat
Rating
& up (16)

Find the cheapest bus tickets from Que Vo - Bac Ninh to Nghe An

: 16 trips
Sort by:
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Khu CN Quế Võ
10h55m
18:25
• Bến xe Con Cuông
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:45
• Bắc Ninh
6h15m
02:00
• Thanh Chương
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:45
• Bắc Ninh
4h45m
00:30
• Nghĩa Đàn
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Khu CN Quế Võ
7h
14:30
• Bến xe Diễn Châu
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Khu CN Quế Võ
9h55m
17:25
• Văn phòng Anh Sơn
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Khu CN Quế Võ
9h
16:30
• Đô Lương
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:45
• Bắc Ninh
5h30m
01:15
• Tân Kỳ
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Khu CN Quế Võ
8h30m
16:00
• Bến xe Yên Thành
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Khu CN Quế Võ
10h55m
18:25
• Bến xe Con Cuông
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Limousine giường phòng 34 chỗ
19:45
• Bắc Ninh
5h45m
01:30
• Thị trấn Anh Sơn
Not has official fare

Rate your ticket searching experiences

Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 40 chỗ
• Khu CN Quế Võ
6h30m
14:00
• Quỳnh Lưu
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Khu CN Quế Võ
7h
14:30
• Bến xe Diễn Châu
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Khu CN Quế Võ
9h
16:30
• Đô Lương
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Khu CN Quế Võ
6h30m
14:00
• Quỳnh Lưu
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Khu CN Quế Võ
9h55m
17:25
• Văn phòng Anh Sơn
Not has official fare
Cúc Mừng
Cúc Mừng
Giường nằm 46 chỗ
• Khu CN Quế Võ
8h30m
16:00
• Bến xe Yên Thành
Not has official fare