loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Kien Giang
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Kien Giang

: 123 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 30/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:30
• KDL Suối Tiên
6h
11:30
• Bến Xe Rạch Sỏi
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:30
• KDL Suối Tiên
6h30m
12:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:30
• KDL Suối Tiên
6h15m
11:45
• Minh Lương Tắc Cậu
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
05:30
• KDL Suối Tiên
7h30m
13:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
06:00
• Cầu Vượt An Sương
5h30m
11:30
• Bến Xe Rạch Sỏi
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
06:00
• Cầu Vượt An Sương
7h
13:00
• Bến Xe Vĩnh Thuận
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
06:00
• Cầu Vượt An Sương
6h
12:00
• Thị trấn Thứ 11 - An Minh
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Dong Nai - Kien Giang trip
Tư Tiến
Instant booking
Tư Tiến
Giường Nằm 44 chỗ
06:00
• Cầu Vượt An Sương
5h45m
11:45
• Minh Lương Tắc Cậu
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Dong Nai - Kien Giang trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:00
• VP Tân Phú
6h
15:00
• VP Rạch Giá
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:00
• VP Tân Phú
5h
14:00
• Bến xe Tân Hiệp
*Belongs to 09:00 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:00
• VP Tân Phú
6h20m
15:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 09:00 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:01
• VP Tân Phú
6h
15:01
• VP Rạch Giá
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:01
• VP Tân Phú
6h20m
15:21
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 09:01 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:01
• VP Tân Phú
5h
14:01
• Bến xe Tân Hiệp
*Belongs to 09:01 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:02
• VP Tân Phú
6h
15:02
• VP Rạch Giá
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:02
• VP Tân Phú
6h20m
15:22
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 09:02 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
09:02
• VP Tân Phú
5h
14:02
• Bến xe Tân Hiệp
*Belongs to 09:02 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:00
• VP Tân Phú
6h
17:00
• VP Rạch Giá
No prepayment required
Mạnh Quỳnh
Instant booking
Mạnh Quỳnh
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
8h10m
19:10
• VP Vĩnh Thuận
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:00
• VP Tân Phú
5h
16:00
• Bến xe Tân Hiệp
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:00
• VP Tân Phú
6h20m
17:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Mạnh Quỳnh
Instant booking
Mạnh Quỳnh
Giường nằm 41 chỗ
11:00
• VP Sài Gòn
6h50m
17:50
• Bến xe Rạch Sỏi
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Sai Gon - Vinh Thuan trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:01
• VP Tân Phú
6h
17:01
• VP Rạch Giá
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:01
• VP Tân Phú
6h20m
17:21
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 11:01 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
11:01
• VP Tân Phú
5h
16:01
• Bến xe Tân Hiệp
*Belongs to 11:01 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Mạnh Quỳnh
Instant booking
Mạnh Quỳnh
Giường nằm 41 chỗ
11:30
• Bến Xe Miền Tây
7h40m
19:10
• VP Vĩnh Thuận
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Sai Gon - Vinh Thuan trip
Mạnh Quỳnh
Instant booking
Mạnh Quỳnh
Giường nằm 41 chỗ
11:30
• Bến Xe Miền Tây
6h20m
17:50
• Bến xe Rạch Sỏi
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Sai Gon - Vinh Thuan trip
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:00
• VP Tân Phú
6h
21:00
• VP Rạch Giá
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:00
• VP Tân Phú
6h20m
21:20
• Bến tàu Cao tốc Rạch Giá
*Belongs to 15:00 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required
Thiện Thành Limousine
Instant booking
Thiện Thành Limousine
Limousine 20 phòng
15:00
• VP Tân Phú
5h
20:00
• Bến xe Tân Hiệp
*Belongs to 15:00 04-02-2023 Sai Gon - Rach Gia trip
No prepayment required