loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Sai Gon to Dong Nai > Bus ticket from Sai Gon to Long Khanh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Long Khanh - Dong Nai

: 12 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 29/11/2022
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Mỹ Loan
Instant booking
Mỹ Loan
Ford 16 chỗ
08:30
• Vp. Quận 10
2h
10:30
• Bến xe Long Khánh
*Belongs to 08:30 04-12-2022 Ho Chi Minh - LaGi trip
No prepayment required
Trúc Lên
Instant booking
Trúc Lên
Solati Limousine 9 chỗ
11:00
• Quận 10
2h15m
13:15
• Bến xe Long Khánh
*Belongs to 11:00 04-12-2022 Sai Gon - LaGi trip
Mỹ Loan
Instant booking
Mỹ Loan
Ford 16 chỗ
12:00
• Vp. Quận 10
2h
14:00
• Bến xe Long Khánh
*Belongs to 12:00 04-12-2022 Ho Chi Minh - LaGi trip
No prepayment required
Mỹ Loan
Instant booking
Mỹ Loan
Ford 16 chỗ
14:30
• Vp. Quận 10
2h
16:30
• Bến xe Long Khánh
*Belongs to 14:30 04-12-2022 Ho Chi Minh - LaGi trip
No prepayment required
Mỹ Loan
Instant booking
Mỹ Loan
Ford 16 chỗ
16:30
• Vp. Quận 10
2h
18:30
• Bến xe Long Khánh
*Belongs to 16:30 04-12-2022 Ho Chi Minh - LaGi trip
No prepayment required
Mỹ Loan
Instant booking
Mỹ Loan
Ford 16 chỗ
18:30
• Vp. Quận 10
2h
20:30
• Bến xe Long Khánh
*Belongs to 18:30 04-12-2022 Ho Chi Minh - LaGi trip
No prepayment required
Mỹ Loan
Instant booking
Mỹ Loan
Ford 16 chỗ
21:00
• Vp. Quận 10
2h
23:00
• Bến xe Long Khánh
*Belongs to 21:00 04-12-2022 Ho Chi Minh - LaGi trip
No prepayment required
Cúc Phương
Cúc Phương
Ghế ngồi 29 chỗ
• Trạm An Đông
1h20m
21:20
• Trạm Long Khánh
Cúc Phương
Cúc Phương
Ghế ngồi 29 chỗ
• Trạm An Đông
1h30m
19:30
• Trạm Long Khánh
Cúc Phương
Cúc Phương
Ghế ngồi 29 chỗ
• Cao Tốc
1h
21:20
• Trạm Long Khánh
Cúc Phương
Cúc Phương
Ghế ngồi 29 chỗ
• Xa lộ Hà Nội
1h10m
19:30
• Trạm Long Khánh
Thành Đạt
Thành Đạt
Giường nằm 40 chỗ
13:50
• Bến xe Miền Đông
2h
15:50
• Bến xe Long Khánh