loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Sai Gon to Quy Nhon - Binh Dinh

: 39 trips
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hưng Thịnh
Instant booking
Hưng Thịnh
Limousine Giường nằm 34 chỗ
11:00
• Ngã 4 Bốn Xã
13h
00:00
• Bến xe Quy Nhơn
*Belongs to 11:00 03-10-2022 Ho Chi Minh - Quang Ngai trip
Lượng Triều
Instant booking
Lượng Triều
Giường nằm 44 chỗ
11:30
• Bàu Cát (Tân Bình) - An Sương
11h2m
22:32
• Ngã 3 Phú Tài
*Belongs to 11:30 03-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Thuận Tâm
Instant booking
Thuận Tâm
Giường nằm 41 chỗ
12:01
• Ngã 4 Bốn Xã
14h
02:01
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 12:01 03-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:10
• Bến xe Củ Chi
12h30m
01:40
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 12:00 03-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
13:40
• Bến xe An Sương
12h
01:40
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 12:00 03-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:00
• 1023 Hương Lộ 2
12h10m
02:10
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 14:00 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Ngã Tư Bình Phước
11h30m
01:40
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 12:00 03-10-2022 Tay Ninh - Binh Dinh trip
No prepayment required
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine giường nằm 32 chỗ
14:30
• Cổng 1 - Bến xe Miền Đông
12h30m
03:00
• Bình Định (dọc QL1A)
*Belongs to 14:30 03-10-2022 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Thanh Thủy
Instant booking
Thanh Thủy
Limousine giường nằm 32 chỗ
15:00
• Cây xăng Tam Bình 2
12h
03:00
• Bình Định (dọc QL1A)
*Belongs to 14:30 03-10-2022 Binh Duong - Sai Gon - Quang Ngai (VIP) trip
Mười Phượng
Instant booking
Mười Phượng
Giường nằm 36 chỗ
15:00
• Bến xe Miền Đông
12h30m
03:30
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 15:00 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh (Phu My) trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:00
• Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
12h
04:00
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
*Belongs to 16:00 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Rạng Đông Buslines
Instant booking
Rạng Đông Buslines
Giường nằm 41 chỗ
16:30
• Bến xe Miền Đông - Quầy vé 49
11h30m
04:00
• Bình Định - Dọc Quốc Lộ 1A
*Belongs to 16:30 03-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine Giường nằm 34 phòng
16:30
• Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
12h
04:30
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
*Belongs to 16:30 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
Long Nguyễn
Instant booking
Long Nguyễn
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:31
• Quầy 28 - Bến xe Miền Đông
12h
04:31
• Trạm Bến xe Quy Nhơn
*Belongs to 16:31 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
An Phú Buslines
Instant booking
An Phú Buslines
Limousine 34 giường
17:30
• AEON MALL Tân Phú
12h25m
05:55
• Bến xe Quy Nhơn
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đơn
18:00
• 1023 Hương Lộ 2
12h10m
06:10
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 18:00 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
An Phú Buslines
Instant booking
An Phú Buslines
Giường nằm 41 chỗ
18:01
• BX Miền Đông - Quầy vé 21
12h45m
06:46
• Bến xe Quy Nhơn
No prepayment required
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Limousine Giường nằm 34 chỗ
18:01
• 1023 Hương Lộ 2
12h10m
06:11
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 18:01 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
An Phú Buslines
Instant booking
An Phú Buslines
Limousine 34 giường
18:30
• Ngã Tư Bình Phước
11h25m
05:55
• Bến xe Quy Nhơn
*Belongs to 17:30 03-10-2022 Tan Phu - Quy Nhon trip
Hoa Nho Limousine
Instant booking
Hoa Nho Limousine
Limousine giường phòng 22 chỗ
19:00
• Trạm Bình Thạnh
11h
06:00
• BigC Quy Nhơn
*Belongs to 19:00 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh (VIP) trip
Dũng Lệ
Instant booking
Dũng Lệ
Limousine 22 Phòng Đôi
19:30
• 1023 Hương Lộ 2
12h10m
07:40
• Big C Quy Nhơn
*Belongs to 19:30 03-10-2022 Sai Gon - Binh Dinh trip
No prepayment required
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
07:00
• Bến xe Miền Đông
15h42m
22:42
• Bình Định (dọc QL1A)
*Belongs to 07:00 03-10-2022 Ho Chi Minh - Hai Phong trip
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Giường nằm 44 chỗ
12:00
• Bãi xe Tân Phú
12h40m
00:40
• Quy Nhơn
*Belongs to 12:00 03-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Bình Minh Tải
Bình Minh Tải
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:00
• Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
13h
05:00
• Vp. Quy Nhơn
*Belongs to 16:00 03-10-2022 Ben xe Mien Dong - Tay Son trip
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:00
• Bãi xe Tân Phú
12h40m
04:40
• Quy Nhơn
*Belongs to 16:00 03-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Hoàng Huy (Quảng Ngãi)
Limousine giường phòng 22 chỗ
16:30
• Bãi xe Tân Phú
12h40m
05:10
• Quy Nhơn
*Belongs to 16:30 03-10-2022 Sai Gon - Quang Ngai trip
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Bến xe Miền Đông
15h42m
09:42
• Bình Định (dọc QL1A)
*Belongs to 18:00 03-10-2022 Ho Chi Minh - Hai Phong trip
Bình Minh Tải
Bình Minh Tải
Limousine giường phòng 22 chỗ
18:15
• Quầy vé 62 - Bến xe Miền Đông
13h
07:15
• Vp. Quy Nhơn
A Thuyết
Giường nằm 40 chỗ
• Bến xe Miền Đông
15h42m
05:42
• Bình Định (dọc QL1A)
HTX Miền Đông
HTX Miền Đông
Giường nằm 40 chỗ
• Bến Xe Miền Đông - Quầy vé 21
11h15m
05:15
• Bến Xe Quy Nhơn