loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Noi to Bac Kan > Bus ticket from San bay Noi Bai to Bac Kan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from San bay Noi Bai to Bac Kan

: 13 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:45
• Ngã tư Nội Bài
2h30m
09:15
• Bến xe khách Bắc Kạn
*Belongs to 06:00 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:45
• Ngã tư Nội Bài
3h30m
10:15
• Bến xe Ba Bể
*Belongs to 06:00 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
06:45
• Ngã tư Nội Bài
4h
10:45
• Bến thuyền bờ Hồ Ba Bể
*Belongs to 06:00 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:15
• Ngã tư Nội Bài
2h30m
15:45
• Bến xe khách Bắc Kạn
*Belongs to 12:30 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:15
• Ngã tư Nội Bài
4h
17:15
• Bến thuyền bờ Hồ Ba Bể
*Belongs to 12:30 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
13:15
• Ngã tư Nội Bài
3h30m
16:45
• Bến xe Ba Bể
*Belongs to 12:30 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
17:15
• Ngã tư Nội Bài
2h30m
19:45
• Bến xe khách Bắc Kạn
*Belongs to 16:30 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
17:15
• Ngã tư Nội Bài
3h30m
20:45
• Bến xe Ba Bể
*Belongs to 16:30 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
An Bình (Ba Bể)
An Bình (Ba Bể)
Ghế ngồi 16 chỗ
17:15
• Ngã tư Nội Bài
4h
21:15
• Bến thuyền bờ Hồ Ba Bể
*Belongs to 16:30 14-02-2023 Ha Noi - Ba Be trip
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
21:30
• Sân Bay Nội Bài
4h10m
01:40
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
21:30
• Sân Bay Nội Bài
4h10m
01:40
• Chợ Mới
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
21:30
• Sân Bay Nội Bài
4h40m
02:10
• Văn phòng Bắc Kạn
Hà Lan
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
21:30
• Sân Bay Nội Bài
4h40m
02:10
• Văn phòng Bắc Kạn