loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Son La to Dien Bien > Bus ticket from Son La to Dien Bien
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Son La - Son La to Dien Bien

: 18 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Trường Giang (Điện Biên)
Instant booking
Trường Giang (Điện Biên)
Giường nằm 43 chỗ
02:10
• Bến xe Sơn La
3h10m
05:20
• Thị trấn Mường Ảng
*Belongs to 16:30 15-02-2023 Ha Nam - Dien Bien trip
Trường Giang (Điện Biên)
Instant booking
Trường Giang (Điện Biên)
Giường nằm 43 chỗ
02:10
• Bến xe Sơn La
4h10m
06:20
• Bến xe Điện Biên
*Belongs to 16:30 15-02-2023 Ha Nam - Dien Bien trip
Trường Giang (Điện Biên)
Instant booking
Trường Giang (Điện Biên)
Giường nằm 43 chỗ
02:10
• Bến xe Sơn La
2h10m
04:20
• Thế giới di động Tuần Giáo
*Belongs to 16:30 15-02-2023 Ha Nam - Dien Bien trip
Thành Công (Điện Biên)
Thành Công (Điện Biên)
Giường nằm 41 chỗ
00:35
• Bến xe Sơn La
4h
04:35
• Bến xe thành phố Điện Biên
Hưng Trang
Hưng Trang
Giường nằm 42 chỗ
01:30
• Bến xe Sơn La
5h
06:30
• Bến xe Điện Biên
Tiến Tuế
Tiến Tuế
Giường nằm 43 chỗ
02:00
• Bến xe Sơn La
3h
05:00
• Thị trấn Mường Ảng
Spotlessly cleanClear informationSafe driving
Tiến Tuế
Tiến Tuế
Giường nằm 43 chỗ
02:00
• Bến xe Sơn La
2h
04:00
• Thế giới di động Tuần Giáo
Spotlessly cleanClear informationSafe driving
Tiến Tuế
Tiến Tuế
Giường nằm 43 chỗ
02:00
• Bến xe Sơn La
4h
06:00
• Bến xe Điện Biên
Spotlessly cleanClear informationSafe driving
Lê Dũng
Lê Dũng
Giường nằm 41 chỗ
02:15
• Bến xe Sơn La
3h55m
06:10
• Bến xe Điện Biên
Khánh Toàn
Khánh Toàn
Giường nằm 40 chỗ
02:30
• Bến xe Sơn La
4h
06:30
• Bến xe Điện Biên
Khánh Toàn
Khánh Toàn
Giường nằm 40 chỗ
02:30
• Bến xe Sơn La
2h
04:30
• Thế giới di động Tuần Giáo
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe Sơn La
2h
04:45
• Thế giới di động Tuần Giáo
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe Sơn La
5h30m
08:15
• THPT huyện Điện Biên
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe Sơn La
3h
05:45
• Thị trấn Mường Ảng
Quang Tuấn
Quang Tuấn
Giường nằm 41 chỗ
• Bến xe Sơn La
4h
06:45
• Bến xe thành phố Điện Biên
Dũng Ngà
Dũng Ngà
Giường nằm 39 chỗ
03:00
• Bến xe Sơn La
3h
06:00
• Thị trấn Mường Ảng
Dũng Ngà
Dũng Ngà
Giường nằm 39 chỗ
03:00
• Bến xe Sơn La
2h
05:00
• Thế giới di động Tuần Giáo
Dũng Ngà
Dũng Ngà
Giường nằm 39 chỗ
03:00
• Bến xe Sơn La
4h
07:00
• Bến xe Điện Biên