loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Ha Tinh to > Bus ticket from Thach Ha to Dien Chau
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Thạch Hà (56)
 • Nghi Xuân (48)
 • Can Lộc (16)
 • Hồng Lĩnh (16)
Drop-off point
 • Diễn Châu (88)
 • Nghi Lộc (32)
 • Vinh (32)
 • Hoàng Mai (16)
 • Quỳnh Lưu (16)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Thach Ha - Ha Tinh to Dien Chau - Vinh - Nghe An

: 24 trips
Sort by:
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
2h25m
00:00
• VP Yên Lý
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:00
• Bến xe Hà Tĩnh
2h30m
12:30
• VP Yên Lý
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:00
• Bến xe Hà Tĩnh
2h15m
12:15
• VP Diễn Châu
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
2h10m
23:45
• VP Diễn Châu
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
2h10m
23:45
• VP Diễn Châu
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:05
• VP Thạch Hà
2h25m
12:30
• VP Yên Lý
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
2h15m
23:45
• VP Diễn Châu
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:00
• Bến xe Hà Tĩnh
2h5m
12:05
• Chợ Sy Nam
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:05
• VP Thạch Hà
2h15m
12:20
• VP Diễn Kỷ
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
2h15m
23:50
• VP Diễn Kỷ
Spotlessly clean
320,000VND

Rate your ticket searching experiences

Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:05
• VP Thạch Hà
2h10m
12:15
• VP Diễn Châu
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
2h30m
00:00
• VP Yên Lý
Spotlessly clean
190,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:35
• VP Thạch Hà
2h25m
00:00
• VP Yên Lý
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
2h15m
23:45
• VP Diễn Châu
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:05
• VP Thạch Hà
2h
12:05
• Chợ Sy Nam
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
2h5m
23:35
• Chợ Sy Nam
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Limousine VIP 20 phòng
10:00
• Bến xe Hà Tĩnh
2h20m
12:20
• VP Diễn Kỷ
Spotlessly clean
450,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
2h30m
00:00
• VP Yên Lý
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 28 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
2h20m
23:50
• VP Diễn Kỷ
Spotlessly clean
320,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
21:30
• Bến xe Hà Tĩnh
2h20m
23:50
• VP Diễn Kỷ
Spotlessly clean
190,000VND