loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thai Nguyen to Ha Noi > Bus ticket from Thai Nguyen to Thanh Xuan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus operator's confirmation is immediateYou can make payment at the ticket counter or pay for driver upon pickupBus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Thái Nguyên (274)
 • Phổ Yên (146)
 • Sông Công (71)
 • Định Hóa (12)
 • Phú Lương (8)
 • Võ Nhai (4)
 • Đại Từ (4)
 • Đồng Hỷ (3)
 • Phú Bình (1)
Drop-off point
 • Đống Đa (608)
 • Thanh Xuân (456)
 • Tây Hồ (304)
 • Ba Đình (152)
 • Cầu Giấy (152)
 • Hà Đông (152)
 • Đông Anh (152)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Thai Nguyen to Thanh Xuan - Ha Noi

: 152 trips
Sort by:
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
07:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
08:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
09:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
11:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
11:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
13:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
11:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
12:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
12:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
13:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
13:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
14:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
18:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
20:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
13:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
15:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
09:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
10:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
15:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
17:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required

Rate your ticket searching experiences

Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
16:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
18:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
06:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
07:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
10:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
12:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
19:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
20:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
16:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
17:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
8 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
10:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
11:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
14:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
15:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
17:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
19:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
19:30
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
21:00
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required
Notice
Hà Lan
Instant booking
Hà Lan
VIP Limousine 9 chỗ
21:00
• Khách sạn Sông Cầu
1h30m
22:30
• VP 265 Nguyễn Trãi
140,000VND
9 seats left
No prepayment required