loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
 • Thanh Hóa (21)
  • Big C Thanh Hóa (20)
  • TP. Thanh Hóa (1)
Drop-off Point
 • Vinh (40)
  • Bến xe Bắc Vinh (19)
  • Nội thành Thành phố Vinh (13)
  • Vinh (dọc quốc lộ 1A) (8)
 • Nghi Lộc (30)
  • Công ty Massan Nghi Lộc (6)
  • Công ty TNHH Điện tử BSE (6)
  • Cổng chào Nghi Long (6)
  • Ngã ba Nam Cấm (6)
  • Ngã ba Quán hành (6)
 • Diễn Châu (18)
  • Cây xăng Cầu Bùng Diễn Kỷ (6)
  • KS Mường Thanh Diễn Châu (6)
  • Ngã Ba Cầu vượt Yên Lý (6)
 • Hoàng Mai (12)
  • KS Mường Thanh Hoàng Mai (6)
  • Ngã tư Đường 36 (6)
 • Quỳnh Lưu (6)
  • Trung Tâm Thương Mại Đức Tài (6)
Seat types
Rating
& up (14)
& up (21)
& up (21)
& up (21)

Bus tickets from Thanh Hóa - Thanh Hóa to Vinh - Nghệ An

: 25 trip
Sort by:
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
22:15
• Big C Thanh Hoa
2h55m
01:10
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
8 available seats
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 16 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
01:45
• Bic C Thanh Hoa
2h30m
04:15
• Bến xe Bắc Vinh
250,000 VND
5 available seats
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 16 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
23:00
• Bic C Thanh Hoa
2h30m
01:30
• Bến xe Bắc Vinh
250,000 VND
12 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
17:05
• Big C Thanh Hoa
2h55m
20:00
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
9 available seats
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 16 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
15:40
• Bic C Thanh Hoa
2h30m
18:10
• Bến xe Bắc Vinh
250,000 VND
12 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
09:45
• Big C Thanh Hoa
2h55m
12:40
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
3 available seats
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 16 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
11:55
• Bic C Thanh Hoa
2h30m
14:25
• Bến xe Bắc Vinh
250,000 VND
12 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
13:30
• Big C Thanh Hoa
2h55m
16:25
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
9 available seats
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 16 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
01:00
• Bic C Thanh Hoa
2h30m
03:30
• Bến xe Bắc Vinh
250,000 VND
12 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
23:00
• Big C Thanh Hoa
2h55m
01:55
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
9 available seats
Notice
Hồng Vinh Limousine
4.6
• 45 ratings
AC Seater VIP 9 seats
19:30
• Big C Thanh Hoa
2h55m
22:25
• Bến xe Bắc Vinh
From 250,000 VND
9 available seats
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 16 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
14:15
• Bic C Thanh Hoa
2h30m
16:45
• Bến xe Bắc Vinh
250,000 VND
12 available seats
Sao Nghệ Limousine
4.7
• 16 ratings
AC Sleeper VIP 22 seats
19:20
• Bic C Thanh Hoa
2h30m
21:50
• Bến xe Bắc Vinh
250,000 VND
12 available seats
Mận Vũ
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 47 seats
17:00
• Big C Thanh Hoa
2h30m
19:30
• Vinh (along 1A National Route)
170,000 VND
Mận Vũ
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 47 seats
14:00
• Big C Thanh Hoa
2h30m
16:30
• Vinh (along 1A National Route)
170,000 VND
Mận Vũ
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 47 seats
11:00
• Big C Thanh Hoa
2h30m
13:30
• Vinh (along 1A National Route)
170,000 VND
Mận Vũ
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 47 seats
08:40
• Big C Thanh Hoa
2h30m
11:10
• Vinh (along 1A National Route)
170,000 VND
Mận Vũ
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 47 seats
00:30
• Big C Thanh Hoa
2h30m
03:00
• Vinh (along 1A National Route)
170,000 VND
Mận Vũ
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 47 seats
21:00
• Big C Thanh Hoa
2h30m
23:30
• Vinh (along 1A National Route)
170,000 VND
Mận Vũ
3.8
• 16 ratings
AC Sleeper 47 seats
00:00
• Big C Thanh Hoa
2h30m
02:30
• Vinh (along 1A National Route)
170,000 VND
Bus service from Ho Chi Minh to Thanh Hóa - Vinh
Distance
148 km
Time takens
2.6 hours
Average Price
223,600 VNĐ
Number of buses
25 trip
Total Operators
7 companies
Thanh Hóa - Vinh limousine/sleeping/seater bus ticket
BUS OPERATOR
AVERAGE PRICE
DEP TIME
Mận Vũ
170,000 đ
00h00, 00h30, 08h40, 11h00
Sao Nghệ Limousine
250,000 đ
01h00, 01h45, 11h55, 14h15
Hồng Vinh Limousine
250,000 đ
09h45, 13h30, 17h05, 19h30
Hùng Đức (Quảng Ngãi)
550,000 đ
18h30
Route Thanh Hóa - Vinh about 148 km . On average, each day has about 25 this bus trip starts from 00h00 to 21h00 by 7 operators: Hồng Vinh Limousine,Hùng Đức (Quảng Ngãi),Mận Vũ,Phước An Limousine,Sao Nghệ Limousine,Thọ Mười,Tiến Phước An Time traveled on the approx 2.6 hours.
Book bus tickets Tet 2020 from Thanh Hóa to Vinh
Bus tickets Tet 2020 from Thanh Hóa to Vinh has not been announced yet. VeXeRe.com There will be a notice to tell you about bus a ticket for Tet 2020 including ticket price, schedule, date and time of ticket sales of coaches traveling the route Thanh Hóa - Vinh and Vinh - Thanh Hóa as soon as information from companys.