Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading
Bus
Flight
20k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to Ha Tinh
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Vexere - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the best bus tickets from 20 bus operators for your Thanh Hoa to Ha Tinh trip

: 36 trips daily
author-avatar
Vexere Team
Last Updated: 22/09/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Mận Vũ
Mận Vũ
Limousine VIP 20 phòng
• Big C Thanh Hoa
3h55m
04:55
• Cam Xuyen Bus Station
Cường Cày
Cường Cày
Giường nằm 40 chỗ
• Nhà xe Linh Phương
3h50m
03:30
• Văn phòng Hà Tĩnh
Phú Thành
Phú Thành
Giường nằm 44 chỗ
22:45
• Thanh Hoa (along National Route)
5h
03:45
• Huong Khe Office
Camel Travel
Camel Travel
Giường nằm 36 chỗ
22:00
• Big C Thanh Hoa
2h45m
00:45
• Ha Tinh ( Highway 1A )
*Belongs to 18:00 29-09-2023 Ha Noi - Hue - Hoi An trip
Tân Kim Chi
Tân Kim Chi
Limousine giường nằm 34 chỗ mới
21:15
• BigC Thanh Hóa
3h
00:15
• Crossroads Bypass Ha Tinh Bus Station
*Belongs to 18:45 29-09-2023 Ha Noi - Da Nang (Yen Nghia) trip
Hiếu Viện
Hiếu Viện
Giường nằm 38 giường
• Big C Thanh Hoa
3h50m
01:30
• Bến xe mới Hà Tĩnh
Hải Hoàng Gia
Hải Hoàng Gia
Limousine giường nằm 22 chỗ
02:30
• Big C Thanh Hoa
4h
06:30
• 99 Nguyen Thiep
*Belongs to 23:00 28-09-2023 Ha Noi - Can Loc Limousine trip
Phú Mỹ Hạnh
Phú Mỹ Hạnh
Giường nằm 44 chỗ
18:10
• GO! Thanh Hoa
4h20m
22:30
• Bến xe mới Hà Tĩnh
Vạn Lục Tùng
Vạn Lục Tùng
Limousine 34 Giường VIP
18:15
• Big C Thanh Hoa
4h30m
22:45
• Crossroads Bypass Ha Tinh Bus Station
*Belongs to 14:30 29-09-2023 Bac Giang - Ha Noi - Da Nang trip
No prepayment required
Dương Vũ
Dương Vũ
Giường nằm 44 chỗ
20:15
• Thanh Hoa 1A Highway
4h
00:15
• Ha Tinh (1A High way)
Kim Chi
Kim Chi
Limousine giường nằm 34 phòng
20:30
• Big C Thanh Hoa
3h
23:30
• Crossroads Bypass Ha Tinh Bus Station
Nhật Tuấn
Nhật Tuấn
Giường nằm 40 chỗ
• Thanh Hoa (along National Route)
3h30m
00:45
• Ha Tinh ( Highway 1A )
Quân Kiên Limousine
Quân Kiên Limousine
Limousine giường nằm 34 chỗ
16:30
• Big C Thanh Hoa
4h30m
21:00
• Ha Tinh Bus Station
Sơn Mỹ
Sơn Mỹ
Giường nằm 40 chỗ
01:00
• Big C Thanh Hoa
4h30m
05:30
• Ha Tinh Bus Station
*Belongs to 22:00 28-09-2023 Ha Noi - Ha Tinh trip
No prepayment required
Thiên Trung
Thiên Trung
Limousine 34 giường
• Thanh Hoa
3h30m
10:31
• Ha Tinh
Tuấn Trinh
Tuấn Trinh
Limousine 32 giường phòng
22:15
• Big C Thanh Hoa
2h
00:15
• Bến xe mới Hà Tĩnh
Đức Hà
Giường nằm 40 chỗ
• BigC Thanh Hoa
3h30m
15:00
• Hong Linh