loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Thanh Hoa to > Bus ticket from Thanh Hoa to Thai Hoa
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Như Xuân (3)
 • Thường Xuân (3)
 • Cẩm Thủy (2)
 • Ngọc Lặc (2)
 • Thanh Hóa (2)
 • Thọ Xuân (2)
 • Tĩnh Gia (2)
Drop-off point
 • Thái Hòa (8)
 • Nghĩa Đàn (4)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Thanh Hoa to Thai Hoa - Vinh - Nghe An

: 6 trips
Sort by:
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
00:50
• Tĩnh Gia
1h10m
02:00
• Thị xã Thái Hòa
120,000VND
*Belongs to 21:00 27-11-2022 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
16:20
• Tĩnh Gia
1h10m
17:30
• Thị xã Thái Hòa
120,000VND
*Belongs to 12:30 28-11-2022 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
23:30
• Big C Thanh Hóa
2h30m
02:00
• Thị xã Thái Hòa
150,000VND
*Belongs to 21:00 28-11-2022 Ha Noi - Nghe An trip
Mận Tịnh
Mận Tịnh
Giường nằm 44 chỗ
15:00
• Big C Thanh Hóa
2h30m
17:30
• Thị xã Thái Hòa
150,000VND
*Belongs to 12:30 28-11-2022 Ha Noi - Nghe An trip
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
15:10
• Ngã 3 Yên Cát - Như Xuân
0h30m
15:40
• Đông Hiếu
Spotlessly clean
290,000VND
Notice
Văn Minh
Văn Minh
Giường nằm 38 chỗ
14:50
• Xăng Dầu Khe Hạ - Thường Xuân
0h50m
15:40
• Đông Hiếu
Spotlessly clean
290,000VND

Rate your ticket searching experiences