Loading payment page

This takes less than 15 seconds, please wait.

loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
import_export
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
trip-date-icon

Departure date

Thu, Jun 27, 24

add

Add return date

Sort
Filters

Clear all

Departure time

keyboard_arrow_down

From

To

Bus operator

keyboard_arrow_down

Price

keyboard_arrow_down

Pick-up point

keyboard_arrow_down

Drop-off point

keyboard_arrow_down

Popular filters

keyboard_arrow_down

Seat position

keyboard_arrow_down

Bus type

keyboard_arrow_down

Types of seat

keyboard_arrow_down

Rating

keyboard_arrow_down

Popular quick filters

Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
16:20
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
36 seats left
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:00
• VP Trà Vinh
3h45m
16:45
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
44 seats left
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:00
• VP Trà Vinh
3h45m
20:45
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
44 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
17:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
20:20
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
31 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
12:20
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
34 seats left
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
08:00
• VP Trà Vinh
3h45m
11:45
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
44 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
11:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
14:20
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
36 seats left
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
09:00
• VP Trà Vinh
3h45m
12:45
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
42 seats left
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
15:00
• VP Trà Vinh
3h45m
18:45
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
41 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
06:30
• Trạm Trà Vinh
3h20m
09:50
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
36 seats left
No prepayment required

Rate your ticket searching experiences

Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:01
• VP Trà Vinh
3h45m
20:46
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
44 seats left
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• VP Trà Vinh
3h45m
10:45
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
41 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
23:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
02:20
• Trạm Sài Gòn
(Jun 28)
150,000VND
Round-trip 10% off
33 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
15:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
18:20
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
36 seats left
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:00
• VP Trà Vinh
3h45m
08:45
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
40 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
13:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
16:25
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
36 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
09:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
12:25
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
36 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
17:05
• Trạm Trà Vinh
3h20m
20:25
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
36 seats left
No prepayment required
Tân Thanh Thuỷ
Instant booking
Tân Thanh Thuỷ
Giường nằm 45 chỗ (TV)
01:00
• Trạm Trà Vinh
3h20m
04:20
• Trạm Sài Gòn
150,000VND
Round-trip 10% off
36 seats left
No prepayment required
Kim Hoàng
Instant booking
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:01
• VP Trà Vinh
3h45m
16:46
• Bến xe Miền Tây
150,000VND
41 seats left
No prepayment required
 • chat_fab_zalo
 • chat_fab_messenger
chat_fab_main