loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Uong Bi - Quang Ninh to Ha Noi

: 65 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 28/01/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ka Long (TT)
Instant booking
Ka Long (TT)
Giường nằm 41
02:15
• Uông Bí
3h10m
05:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 22:30 03-02-2023 Mong Cai - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Cường Limousine
Instant booking
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
04:00
• Chợ Trung tâm Uông Bí
3h
07:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
04:30
• Legacy Yên Tử
3h
07:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
04:40
• Chùa Ba Vàng
2h50m
07:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 05:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
05:00
• Cổng Chùa Trình, Yên Tử
2h30m
07:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
06:30
• Legacy Yên Tử
3h
09:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 07:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
06:40
• Chùa Ba Vàng
2h50m
09:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 07:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
07:00
• Cổng Chùa Trình, Yên Tử
2h30m
09:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Hùng Cường Limousine
Instant booking
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
07:00
• Chợ Trung tâm Uông Bí
3h
10:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:30
• Chợ Trung tâm Uông Bí
2h40m
10:10
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 06:30 04-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
07:45
• Chợ Trung tâm Uông Bí
2h40m
10:25
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 06:45 04-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Cường Limousine
Instant booking
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
08:00
• Chợ Trung tâm Uông Bí
3h
11:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:00
• Chợ Trung tâm Uông Bí
2h40m
10:40
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:00 04-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Instant booking
Hùng Đức (Quảng Ninh)
Ghế ngồi 16 chỗ
08:30
• Chợ Trung tâm Uông Bí
2h40m
11:10
• Bến xe Mỹ Đình
*Belongs to 07:30 04-02-2023 Quang Ninh - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
08:30
• Legacy Yên Tử
3h
11:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 09:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
08:40
• Chùa Ba Vàng
2h50m
11:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 09:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
09:00
• Cổng Chùa Trình, Yên Tử
2h30m
11:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
10:30
• Legacy Yên Tử
3h
13:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
10:40
• Chùa Ba Vàng
2h50m
13:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 11:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
11:00
• Cổng Chùa Trình, Yên Tử
2h30m
13:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Hùng Cường Limousine
Instant booking
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
12:00
• Chợ Trung tâm Uông Bí
3h
15:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
12:30
• Legacy Yên Tử
3h
15:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 13:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
12:40
• Chùa Ba Vàng
2h50m
15:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 13:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
13:00
• Cổng Chùa Trình, Yên Tử
2h30m
15:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Limousine 9 chỗ
14:00
• Legacy Yên Tử
2h50m
16:50
• 29 Lê Đại Hành
No prepayment required
Hùng Cường Limousine
Instant booking
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
14:00
• Chợ Trung tâm Uông Bí
3h
17:00
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
14:30
• Legacy Yên Tử
3h
17:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 15:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
14:40
• Chùa Ba Vàng
2h50m
17:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
*Belongs to 15:00 04-02-2023 Uong Bi - Ha Noi trip
No prepayment required
Tùng Tuấn Limousine
Instant booking
Tùng Tuấn Limousine
Limousine 9 chỗ
15:00
• Cổng Chùa Trình, Yên Tử
2h30m
17:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required
Hùng Cường Limousine
Instant booking
Hùng Cường Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
15:30
• Chợ Trung tâm Uông Bí
3h
18:30
• Nhà hát Lớn Hà Nội
No prepayment required