loading
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
Search filterClear All
Popular filters
Departure time
00:00
23:59
Price
0 VND
2,000,000 VND
Available seats
0
100
Bus operator
Pick-up point
  Drop-off Point
   Seat types
   Rating
   & up (21)
   & up (21)
   & up (21)
   & up (21)

   Bus tickets from Van Don - Quang Ninh to Hai Ha - Quang Ninh

   : 21 trips
   Sort by:
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   16:20
   • Cai Rong Bus Station - Van Don
   1h35m
   17:55
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 16:15 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   15:45
   • Cái Bầu
   2h10m
   17:55
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 16:15 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   10:05
   • Cai Rong Bus Station - Van Don
   1h35m
   11:40
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 10:00 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   10:00
   • Van Don International Airport
   1h40m
   11:40
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 10:00 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   11:20
   • Cai Rong Bus Station - Van Don
   1h35m
   12:55
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 11:15 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   10:45
   • Cái Bầu
   2h10m
   12:55
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 11:15 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   11:15
   • Van Don International Airport
   1h40m
   12:55
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 11:15 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   09:30
   • Cái Bầu
   2h10m
   11:40
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 10:00 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Limousine 9 chỗ VIP (S)
   16:15
   • Van Don International Airport
   1h40m
   17:55
   • Hải Hà
   200,000 VND
   9 available seats
   *Belongs to 16:15 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   09:30
   • Van Don International Airport
   1h40m
   11:10
   • Hải Hà
   140,000 VND
   *Belongs to 09:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   15:35
   • Cai Rong Bus Station - Van Don
   1h35m
   17:10
   • Hải Hà
   80,000 VND
   *Belongs to 15:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   11:00
   • Cái Bầu
   2h10m
   13:10
   • Hải Hà
   100,000 VND
   *Belongs to 11:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   11:35
   • Cai Rong Bus Station - Van Don
   1h35m
   13:10
   • Hải Hà
   80,000 VND
   *Belongs to 11:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   15:30
   • Van Don International Airport
   1h40m
   17:10
   • Hải Hà
   140,000 VND
   *Belongs to 15:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   05:35
   • Cai Rong Bus Station - Van Don
   1h35m
   07:10
   • Hải Hà
   80,000 VND
   *Belongs to 05:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   15:00
   • Cái Bầu
   2h10m
   17:10
   • Hải Hà
   100,000 VND
   *Belongs to 15:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   09:00
   • Cái Bầu
   2h10m
   11:10
   • Hải Hà
   100,000 VND
   *Belongs to 09:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   09:35
   • Cai Rong Bus Station - Van Don
   1h35m
   11:10
   • Hải Hà
   80,000 VND
   *Belongs to 09:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   11:30
   • Van Don International Airport
   1h40m
   13:10
   • Hải Hà
   140,000 VND
   *Belongs to 11:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip
   chuyến xe an toàn covid-19
   Tuấn Kiệt Limousine
   5.0
   • 4 ratings
   Ford transit 16 chỗ
   05:30
   • Van Don International Airport
   1h40m
   07:10
   • Hải Hà
   140,000 VND
   *Belongs to 05:30 01-04-2020 Van Don - Mong Cai trip