loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Khanh Hoa to Sai Gon > Bus ticket from Dai Lanh - Van Ninh to Sai Gon
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Dai Lanh - Van Ninh - Khanh Hoa to Sai Gon

: 60 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 06/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Hà Linh
Instant booking
Hà Linh
Limousine 34 chỗ (rèm)
17:00
• BX Vạn Giã
11h15m
04:15
• An Sương
*Belongs to 17:00 12-02-2023 Khanh Hoa - Hau Giang trip
No prepayment required
Hà Linh
Instant booking
Hà Linh
Giường nằm 40 chỗ
18:00
• Vp.Đại Lãnh
10h45m
04:45
• Ngã tư Bình Phước
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Khanh Hoa - Binh Duong trip
Hà Linh
Instant booking
Hà Linh
Giường nằm Limousine 22 chỗ
18:00
• Vp.Đại Lãnh
12h
06:00
• Bx. An Sương
*Belongs to 18:45 12-02-2023 Khanh Hoa - Ho Chi Minh (VIP) trip
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Giường nằm 40 chỗ (WC)
18:01
• Vạn Giã
9h57m
03:58
• VP Phạm Ngũ Lão - Quận 1
Hà Linh
Instant booking
Hà Linh
Giường nằm 38 chỗ
18:01
• BX Vạn Giã
10h45m
04:46
• An Sương
*Belongs to 18:01 12-02-2023 Khanh Hoa - Ben Tre trip
No prepayment required
Xe Nhà
Instant booking
Xe Nhà
Limousine giường phòng 20 chỗ (WC)
18:11
• Vạn Giã
9h57m
04:08
• VP Phạm Ngũ Lão - Quận 1
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
18:30
• Bến Xe Vạn Giã
10h15m
04:45
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 18:30 12-02-2023 Van Gia - Long An trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 34 giường (mới)
18:30
• BX Vạn Giã
10h
04:30
• Ngã Tư Bình Phước
*Belongs to 18:30 12-02-2023 Van Ninh - Phuoc Long trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
18:30
• Bến Xe Vạn Giã
10h
04:30
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 18:30 12-02-2023 Van Gia - Long An trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 22 phòng (WC)
18:30
• Bến Xe Vạn Giã
11h
05:30
• Ngã 4 An Sương
*Belongs to 18:30 12-02-2023 Van Gia - Long An trip
Hà Linh
Instant booking
Hà Linh
Giường nằm Limousine 22 chỗ
18:45
• BX Vạn Giã
11h15m
06:00
• Bx. An Sương
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• BX Vạn Giã
11h30m
06:30
• Bãi xe bên hông Bến xe Miền Tây
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• BX Vạn Giã
11h50m
06:50
• Văn phòng Bình Thạnh
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
19:00
• Bến Xe liên tỉnh Vạn Ninh
11h
06:00
• Trạm Quang Hạnh - Bình Thạnh
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng (WC)
19:00
• VP Đại Lãnh
9h
04:00
• Bến Xe Miền Đông MỚI
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• BX Vạn Giã
10h30m
05:30
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• BX Vạn Giã
10h20m
05:20
• Ngã 4 Bình Phước
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• BX Vạn Giã
9h50m
04:50
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Van Ninh - Ho Chi Minh trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• BX Vạn Giã
12h
07:00
• Văn phòng quận 5
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
Liên Hưng
Instant booking
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
19:00
• BX Vạn Giã
10h10m
05:10
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Van Gia - Quan 5 trip
Hà Linh
Instant booking
Hà Linh
Giường nằm 40 chỗ
19:00
• Bến xe Vạn Giã
9h45m
04:45
• Ngã tư Bình Phước
*Belongs to 19:00 12-02-2023 Khanh Hoa - Binh Duong trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
19:00
• VP Đại Lãnh
10h
05:00
• Ngã Tư Bình Phước
*Belongs to 21:00 12-02-2023 Nha Trang - Bén xe Mièn Tay trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
19:00
• VP Đại Lãnh
10h30m
05:30
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 21:00 12-02-2023 Nha Trang - Bén xe Mièn Tay trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
19:00
• VP Đại Lãnh
10h20m
05:20
• Ngã Tư An Sương
*Belongs to 21:00 12-02-2023 Nha Trang - Bén xe Mièn Tay trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
19:30
• BX Vạn Giã
10h
05:30
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 21:00 12-02-2023 Nha Trang - Bén xe Mièn Tay trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
19:30
• BX Vạn Giã
9h50m
05:20
• Ngã Tư An Sương
*Belongs to 21:00 12-02-2023 Nha Trang - Bén xe Mièn Tay trip
Quang Hạnh
Instant booking
Quang Hạnh
Limousine 22 phòng
19:30
• BX Vạn Giã
9h30m
05:00
• Ngã Tư Bình Phước
*Belongs to 21:00 12-02-2023 Nha Trang - Bén xe Mièn Tay trip
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
10:00
• BX Vạn Giã
12h45m
22:45
• Ngã Tư An Sương
*Belongs to 10:00 12-02-2023 Van Gia - Kien Giang trip
Cúc Tùng
Cúc Tùng
Limousine giường nằm 21 chỗ
17:30
• Bến xe liên tỉnh Vạn Ninh
9h20m
02:50
• Bến xe Miền Đông mới
Liên Hưng
Liên Hưng
Limousine 32 giường (WC)
17:30
• VP Đại Lãnh
11h20m
04:50
• Cổng Đại Học Nông Lâm (QL1A)