loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Vinh Long to Sai Gon > Bus ticket from Vinh Long to Binh Tan
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Vinh Long to Binh Tan - Sai Gon

: 27 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
02:05
• Vĩnh Long (Bến đò Giáo Mẹo)
3h
05:05
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 01:30 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
02:43
• KDL Trường An
2h22m
05:05
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 01:30 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
05:35
• Vĩnh Long (Bến đò Giáo Mẹo)
3h
08:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 05:00 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
06:13
• KDL Trường An
2h22m
08:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 05:00 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
07:35
• Vĩnh Long (Bến đò Giáo Mẹo)
3h
10:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 07:00 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
08:13
• KDL Trường An
2h22m
10:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 07:00 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
09:35
• Vĩnh Long (Bến đò Giáo Mẹo)
3h
12:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 09:00 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
10:13
• KDL Trường An
2h22m
12:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 09:00 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
12:35
• Vĩnh Long (Bến đò Giáo Mẹo)
3h
15:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 12:00 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Ba Châu
Instant booking
Ba Châu
Giường nằm 40 chỗ
13:13
• KDL Trường An
2h22m
15:35
• Bến xe Miền Tây - Quầy vé số 10
*Belongs to 12:00 11-02-2023 O Mon - Sai Gon trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
01:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
04:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 01:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
03:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
06:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 03:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
05:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
08:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 05:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
07:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
10:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
09:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
12:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 09:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
11:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
14:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 11:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
13:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
16:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 13:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
15:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
18:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 15:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:45
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
20:45
• Bến xe Miền Tây
*Belongs to 17:00 11-02-2023 Tra Vinh - Ho Chi Minh trip
Mai Linh
Mai Linh
Giường nằm 40 chỗ
03:00
• Vĩnh Long
3h30m
06:30
• Bến xe Miền Tây
Lộc Phát Limousine
Lộc Phát Limousine
Limousine 9 chỗ VIP
• Vòng xoay Tân Ngãi
2h15m
00:15
• Cây xăng 14
Kim Hoàng
Kim Hoàng
Giường nằm 44 chỗ
17:46
• Vĩnh Long - Dọc quốc lộ 53
3h
20:46
• Bến xe Miền Tây
Đức Phát (Vĩnh Long)
Limousine 32 chỗ ngồi
18:00
• Cầu Mỹ Thuận
3h
21:00
• Bến xe Miền Tây (Tp HCM)
Hưng Thịnh (Vĩnh Long)
Giường nằm 46 chỗ
19:00
• Vĩnh Long
2h
21:00
• Bến xe Miền Tây
Vũ Linh limousine
Vũ Linh limousine
Limousine 9 chỗ
20:45
• Vòng xoay Trường An
2h30m
23:15
• Bến xe Miền Tây
Bảo Nguyên
Giường nằm 40 chỗ
21:50
• Vĩnh Long - Dọc QL1A
2h35m
00:25
• Bến xe Miền Tây