loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Nghe An to Ha Noi > Bus ticket from Vinh to Ben xe Nuoc Ngam
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Vinh - Nghe An to Ben xe Nuoc Ngam

: 51 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 08/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Limousine giường phòng 32 chỗ (WC)
00:00
• Cầu Bến Thuỷ
5h
05:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 22:30 10-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Cầu Bến Thuỷ
5h
05:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 23:00 10-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Limousine giường phòng 22 phòng (WC)
00:31
• Cầu Bến Thuỷ
5h
05:31
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 23:01 10-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
07:00
• Bến Xe Bắc Vinh
5h55m
12:55
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
07:50
• Bến Xe Bắc Vinh
5h45m
13:35
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 07:50 11-02-2023 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
08:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
5h30m
14:00
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
08:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h
13:45
• Cổng C BX Nước Ngầm
*Belongs to 07:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
08:50
• Bến Xe Bắc Vinh
5h45m
14:35
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 08:50 11-02-2023 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
10:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
5h30m
16:00
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Giường nằm 40 chỗ
10:40
• Cầu Bến Thuỷ
5h
15:40
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 09:10 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
12:45
• Bến xe phía Đông TP Vinh
5h30m
18:15
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
13:00
• Bến xe Bắc Vinh
4h30m
17:30
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 10:45 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Thăng Long
Instant booking
Thăng Long
Giường nằm 40 chỗ
13:15
• Bến xe Bắc Vinh
4h30m
17:45
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 11:00 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
No prepayment required
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Limousine giường phòng 22 phòng (WC) (new)
13:20
• Cầu Bến Thuỷ
5h
18:20
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 11:50 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ (mới)
14:00
• Bến Xe Bắc Vinh
5h20m
19:20
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 14:00 11-02-2023 Vinh - BX Gia Lam trip
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
14:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
5h30m
20:00
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 32 chỗ
15:30
• Bến Xe Bắc Vinh
5h55m
21:25
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
16:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
5h30m
22:00
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Trung Lan
Instant booking
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
20:45
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h
01:45
• Cổng C BX Nước Ngầm
*Belongs to 19:00 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
No prepayment required
Tân Minh Hà
Tân Minh Hà
Giường nằm 42 chỗ
21:15
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
6h
03:15
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 20:15 11-02-2023 Nghi Xuan - Vinh - Ha Noi trip
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine 20 phòng VIP
21:50
• Bến Xe Bắc Vinh
5h55m
03:45
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
22:30
• Bến xe phía Đông TP Vinh
5h30m
04:00
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Nam Quỳnh Anh
Instant booking
Nam Quỳnh Anh
Limousine giường phòng 34 chỗ
22:30
• Bến Xe Bắc Vinh
5h45m
04:15
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 22:30 11-02-2023 Vinh - BX Son Tay trip
No prepayment required
Phú Quý
Instant booking
Phú Quý
Giường nằm 40 chỗ
23:00
• Cầu Bến Thuỷ
5h
04:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 21:30 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Sao Nghệ Limousine
Instant booking
Sao Nghệ Limousine
Limousine 22 Giường VIP (Có WC)
23:15
• Bến xe phía Đông TP Vinh
5h30m
04:45
• Bến xe Nước Ngầm
No prepayment required
Phú Quý
Phú Quý
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Cầu Bến Thuỷ
5h
12:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 05:30 11-02-2023 Ha Tinh - Ha Noi trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 44 chỗ
09:15
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h
14:15
• Cổng C BX Nước Ngầm
*Belongs to 07:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip
Tân Minh Hà
Tân Minh Hà
Giường nằm 42 chỗ
21:00
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
6h
03:00
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 20:00 11-02-2023 Nghi Xuan - Vinh - Ha Noi trip
Tân Minh Hà
Tân Minh Hà
Giường nằm 44 chỗ
21:10
• Vinh (dọc quốc lộ 1A)
6h
03:10
• Bến xe Nước Ngầm
*Belongs to 20:10 11-02-2023 Nghi Xuan - Vinh - Ha Noi trip
Trung Lan
Trung Lan
Giường nằm 40 chỗ
21:15
• TP Vinh (Dọc QL1A)
5h
02:15
• Cổng C BX Nước Ngầm
*Belongs to 19:30 11-02-2023 Nghe An - Ha Noi - Bac Ninh trip