loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Vinh - Nghe An to Khanh Hoa

: 19 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 05/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

An Bình (Thái Bình)
An Bình (Thái Bình)
Giường nằm 40 chỗ
10:01
• Nghe An (along 1A National Route)
18h
04:01
• Yarn factory intersection (Nha Trang)
*Belongs to 02:01 10-02-2023 Thai Binh - Ho Chi Minh trip
Hoàng Long Hải Vân
Giường nằm 45 chỗ
00:00
• TT Giao Dịch 2 Bc Bến Thuỷ
20h30m
20:30
• Nha Trang yarn factory
Hoàng Long (Đỏ)
Hoàng Long (Đỏ)
Giường nằm 42 chỗ
00:30
• Vinh (along 1A National Route)
20h20m
20:50
• Thanh Three-way Crossroad
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
00:30
• Vinh (along 1A National Route)
20h30m
21:00
• Nha Trang (along National Route 1A)
*Belongs to 20:00 09-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
Thọ Mười
Thọ Mười
Giường nằm 40 chỗ
13:40
• Vinh (along 1A National Route)
19h
08:40
• Nha Trang (along National Route 1A)
*Belongs to 09:00 10-02-2023 Thanh Hoa - Sai Gon - Binh Duong trip
No prepayment required
Hoàng Long (Cô 2)
Hoàng Long (Cô 2)
Giường nằm 40 chỗ
18:30
• Vinh (along 1A National Route)
20h30m
15:00
• Nha Trang (along National Route 1A)
*Belongs to 14:00 10-02-2023 Ha Noi - Sai Gon trip
San Hiền
San Hiền
Giường nằm 44 chỗ
07:00
• Vinh City (Vinh university)
17h30m
00:30
• Nha Trang (along National Route 1A)
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
12:00
• Nghe An (along 1A National Route)
18h20m
06:20
• Thanh Threeways Crossroads
Thành Nhân - Hải Phòng
Thành Nhân - Hải Phòng
Giường nằm 40 chỗ
14:12
• Vinh
21h30m
11:42
• Nha Trang
Hoàng Long - Hà Nội
Hoàng Long - Hà Nội
Giường nằm 42 chỗ
18:30
• Nghe An (along 1A National Route)
18h50m
13:20
• Thanh Threeways Crossroads
A Ba
A Ba
Giường nằm 42 chỗ
19:30
• Nghe An (along 1A National Route)
20h20m
15:50
• Thanh Threeways Crossroads
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Hoàng Long (Thanh Tùng)
Giường nằm 40 chỗ
22:30
• Vinh (along 1A National Route)
20h30m
19:00
• Nha Trang (along National Route 1A)
HTX Sài Gòn
HTX Sài Gòn
Giường nằm 40 chỗ
14:10
• Nghe An (along 1A National Route)
21h32m
11:42
• Nha Trang yarn factory
Tiến Tiến
Tiến Tiến
Giường nằm 44 chỗ
07:55
• Vinh (along 1A National Route)
17h40m
01:35
• Nha Trang (along National Route 1A)