loading
Bus
Flight
50k off/seat
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Yen Bai to Uong Bi - Quang Ninh

: 10 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 07/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
10:01
• Mậu A
5h37m
15:38
• Cây Xăng Phúc Xuyên
*Belongs to 08:00 14-02-2023 SaPa - Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
10:44
• Yên Bái K120
4h54m
15:38
• Cây Xăng Phúc Xuyên
*Belongs to 08:00 14-02-2023 SaPa - Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
13:01
• Mậu A
5h37m
18:38
• Cây Xăng Phúc Xuyên
*Belongs to 11:00 14-02-2023 SaPa - Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
13:44
• Yên Bái K120
4h54m
18:38
• Cây Xăng Phúc Xuyên
*Belongs to 11:00 14-02-2023 SaPa - Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
18:01
• Mậu A
5h37m
23:38
• Cây Xăng Phúc Xuyên
*Belongs to 16:00 14-02-2023 SaPa - Van Don trip
No prepayment required
Phúc Xuyên
Instant booking
Phúc Xuyên
Giường nằm 41 chỗ
18:44
• Yên Bái K120
4h54m
23:38
• Cây Xăng Phúc Xuyên
*Belongs to 16:00 14-02-2023 SaPa - Van Don trip
No prepayment required
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
8h10m
22:10
• Trạm Đăng Kiểm Uông Bí
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
14:00
• Nghĩa Lộ
8h10m
22:10
• Trạm Đăng Kiểm Uông Bí
Gia Khánh
Gia Khánh
Giường nằm 44 chỗ
15:30
• Văn Chấn
6h40m
22:10
• Trạm Đăng Kiểm Uông Bí
Gia Khánh (Móng Cái)
Gia Khánh (Móng Cái)
Giường nằm 44 chỗ
15:30
• Văn Chấn
6h40m
22:10
• Trạm Đăng Kiểm Uông Bí