loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Yen Bai to Ha Noi > Bus ticket from Yen Bai to Nam Tu Liem
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Yên Bái (27)
Drop-off point
 • Nam Từ Liêm (27)
Types of seat
Rating

Find the cheapest bus tickets from Yen Bai - Yen Bai to Nam Tu Liem - Ha Noi

: 27 trips
Sort by:
Hải Hằng
Ghế ngồi 28 chỗ
12:15
• Bến xe Yên Bái
3h
15:15
• Bến xe Mỹ Đình
Not available on VeXeRe
Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
04:00
• Bến xe Yên Bái
4h45m
08:45
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
06:30
• Bến xe Yên Bái
4h45m
11:15
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
15:45
• Bến xe Yên Bái
4h45m
20:30
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
15:30
• Bến xe Yên Bái
4h45m
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
16:30
• Bến xe Yên Bái
4h45m
21:15
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngả 34 chỗ
08:15
• Bến xe Yên Bái
4h45m
13:00
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
16:00
• Bến xe Yên Bái
4h45m
20:45
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngả 34 chỗ
16:45
• Bến xe Yên Bái
4h45m
21:30
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
06:15
• Bến xe Yên Bái
4h45m
11:00
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare

Rate your ticket searching experiences

Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
08:05
• Bến xe Yên Bái
4h45m
12:50
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
15:31
• Bến xe Yên Bái
4h45m
20:16
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
07:45
• Bến xe Yên Bái
4h45m
12:30
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
08:35
• KM5 Yên Bái
3h55m
12:30
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
07:05
• KM5 Yên Bái
3h55m
11:00
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
04:50
• KM5 Yên Bái
3h55m
08:45
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
16:50
• KM5 Yên Bái
3h55m
20:45
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
16:35
• KM5 Yên Bái
3h55m
20:30
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Giường nằm 41 chỗ
08:55
• KM5 Yên Bái
3h55m
12:50
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
16:20
• KM5 Yên Bái
3h55m
20:15
• Bến xe Mỹ Đình
Not has official fare