loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Yen Bai to Vinh Phuc > Bus ticket from Yen Bai to Vinh Phuc
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%
FiltersClear all

Departure time

Popular filters
Bus with GPS service to track its location in real-time
Price
0 VND
2,000,000 VND

Seat position

Available seats

1

Bus operator
Pick-up point
 • Yên Bái (17)
Drop-off point
 • Bình Xuyên (11)
 • Lập Thạch (2)
 • Phúc Yên (2)
 • Vĩnh Yên (2)
 • Tam Đảo (1)
Types of seat
Rating
& up (8)
& up (12)

Find the cheapest bus tickets from Yen Bai - Yen Bai to Vinh Phuc

: 180 trips
Sort by:
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• KM5 Yên Bái
2h35m
22:55
• Khu vực Vĩnh Yên
90,000VND
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Bến xe Yên Bái
3h45m
23:15
• Khu vực Phúc Yên
100,000VND
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Bến xe Yên Bái
3h25m
22:55
• Khu vực Vĩnh Yên
90,000VND
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• KM5 Yên Bái
2h55m
23:15
• Khu vực Phúc Yên
100,000VND
Notice
Phúc Xuyên
Phúc Xuyên
Giường nằm 35 chỗ
• Yên Bái K120
1h46m
20:30
• KM 25 Vào Tam Đảo
100,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• KV Yên Bái
2h10m
21:45
• KV Vĩnh Phúc
150,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• KV Yên Bái
1h20m
03:25
• Khu Vực Vĩnh Phúc Km 39
150,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• KV Yên Bái
2h
04:05
• Khu Vực Vĩnh Phúc Km 25
150,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
• KV Yên Bái
1h35m
02:56
• KV Vĩnh Phúc
From 250,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
02:05
• KV Yên Bái
2h10m
04:15
• KV Vĩnh Phúc
150,000VND

Rate your ticket searching experiences

Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• KV Yên Bái
2h
21:35
• Khu Vực Vĩnh Phúc Km 25
150,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Giường nằm 4X chỗ
• KV Yên Bái
1h20m
20:55
• Khu Vực Vĩnh Phúc Km 39
150,000VND
Notice
Sao Việt
Sao Việt
Limousine giường phòng 21 chỗ
• KV Yên Bái
1h35m
21:30
• KV Vĩnh Phúc
From 250,000VND
Bảo Yến
Limousine giường phòng 22 chỗ
• KV Yên Bái
1h35m
01:00
• KV Vĩnh Phúc
500,000VND
Bảo Yến
Limousine giường phòng 22 chỗ
• KV Yên Bái
1h35m
20:00
• KV Vĩnh Phúc
500,000VND
Bảo Yến
Limousine giường phòng 22 chỗ
01:25
• KV Yên Bái
1h35m
03:00
• KV Vĩnh Phúc
500,000VND
Bảo Yến
Limousine giường phòng 22 chỗ
• KV Yên Bái
1h35m
04:00
• KV Vĩnh Phúc
500,000VND