loading
Bus
Flight
50k off/seat
Vietnam bus ticket > Bus ticket from Yen Bai to Phu Tho > Bus ticket from Yen Binh to Phu Tho
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
 • States - Cities
  • Hà Nội
  • Quảng Ninh
  • Ninh Bình
  • Đà Nẵng
  • Sài Gòn
 • Districts
  • Sa Pa
  • Vũng Tàu
  • Đà Lạt
  • Nha Trang
  • Phan Thiết
VeXeRe - Guarantee 150% refund if transport service is not provided150%

Find the cheapest bus tickets from Yen Binh - Yen Bai to Phu Tho

: 6 trips
author-avatar
VeXeRe Team
Last Updated: 04/02/2023
info

Select a departure date to see ticket prices, available seats and special offers

Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
• Khu vực Yên Bình
2h35m
22:05
• Khu vực Phú Thọ
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
19:30
• Khu vực Yên Bình
2h55m
22:25
• Khu vực Việt Trì
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
19:30
• Khu vực Yên Bình
1h50m
21:20
• Khu vực Hạ Hòa
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
19:30
• Khu vực Yên Bình
2h15m
21:45
• Khu vực Sai Nga
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
20:25
• Khu vực Yên Bình
0h40m
21:05
• Khu Vực Đại Phạm
Việt Phương
Việt Phương
Ghế ngồi 28 chỗ
20:25
• Khu vực Yên Bình
1h
21:25
• Khu Vực Cát Lem